Virriga virkespriser

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
För varje granstock som är av kvalitetsklass två och 22 cm mätt under barken i toppändan och 46 dm lång får du 445 kronor. Fast per kubikmeter. Och för varje tallstock som vi kapar till 46 dm och är 28 cm … Det är inte lätt att som skogsägare göra sig en bild av vad de olika virkesköparna bjuder för timret i ett avverkningsuppdrag.

Bengt EkDärför publicerar vi sedan några år jämförpriser här i SKOGEN. Prismatriserna räknar vi om till ett pris per kubikmeter i en normal skog och viktar ihop med massaveden. Så kan man faktiskt se hur erbjudandena förhåller sig till varandra. Det är glädjande att nästan alla virkesköpare ställer upp på detta och har offentliga prislistor.

Men lägg därtill att priset kryddas med framförhandlade och fasta påslag, kanske reduceras med en i förväg osäker avverkningskostnad och kryddas med en tjänst i form av skogsvård, så är jämförelsen mellan olika erbjudanden svårare än när man ska försöka köpa ett telefonabonnemang. En följd blir att många skogsägare inte ens försöker leta upp bästa erbjudandet utan håller sig till en enda köpare som känns trevlig och pålitlig. Ingen strålande  lösning för dem som tror på marknadsekonomi.

Annons
Annons

Lite lättare blir det om man åtminstone vet var marknaden ligger i faktiskt betalda priser per kubikmeter. I Sverige finns en sådan prisstatistik. Skogsstyrelsen redovisar efter varje kvartal vad det verkliga priset blev på gran- och talltimmer, inklusive påslag. Men statistiken avser bara leveransvirke, den är hopklumpad på landsändar och kvaliteten på statistiken dålig. Den duger helt enkelt inte som underlag när skogsägaren ska sälja, eller utvärdera sin affär.

Som vi skriver i SKOGEN 4/2013 har man löst detta i Finland. Där är marknaden transparent. Inga förvirrande prismatriser, och statistiken över aktuella avslut är bra: rapporteringen snabb, kvaliteten god och den geografiska upplösningen hög. Troligen pressar det upp virkespriserna i Finland  för industrin, men marknadsekonomin lever. Inte minst skogsindustrin brukar förorda justa marknadsvillkor och i den andra änden av sågen eller bruket är marknaden betydligt mer transparent. Försök tänka en säljare av massa som inte vet var massapriset på världsmarknaden ligger! Eller en säljare av sågat som har så svårt att känna av marknaden att hen håller sig till en enda köpare och tar vad som bjuds…

Uppgifterna om nästan alla rundvirkesaffärer finns hos SDC. Om bolagen, skogsägareföreningarna, sågverken, branschorganisationerna och alla andra som äger SDC vill ha en transparent marknad så  är det bara att  publicera utfallen.
 

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • ”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”

  Kategorier: debatt, Peter Engblom
  SKOGENdebatt. Vi håller med skogsägarna om att levererade plantor inte var i fullgott skick,  men vi bedömer att de kommer att ge fin skog med tiden. Det skriver Peter Engblom från SCA Skog Norrplant i en replik.
 • Annons
 • Tv-spelskontroll styr skotare på distans

  Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
 • Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren

  Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst. Kartorna kommer att finnas på Skogsstyrelsens webbplats i början av nästa år.
 • Annons
 • Jacob Edlund, Biometria

  Kritiserade mätmetoden dominerar fortfarande

  MATRISFUB. Ett år senare har fortfarande inget av sågverken börjat använda den nya formen av topp-rot-mätning som Biometria rekommenderar. Matriserna är fortfarande kvar.
 • Baltspecial i Virkesstudion 

  I avsnitt 17 av Virkesstudion står den baltiska virkesmarknaden i fokus.
 • Annons