Virkesstudion #28 – Coronaspecial

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Virkesstudion #28
I det nya avsnittet av Virkesstudion diskuteras hur den rådande coronakrisen påverkar skogsnäringen. 

Nu drar säsongen igång för skogsvårdsföretagen med bland annat hundratals miljoner plantor som ska i backen. Samtidigt stängs gränser till många av säsongsarbetarnas hemländer. Hur påverkar coronakrisen skogsföretagen och hur kan du som skogsägare tänka i dessa tider?

Annons
Annons

Virkesbörsens Carl Johan Moberg och Per Hedberg samtalar via länk med gästerna Anna Furness, vd  för Skogsentreprenörerna och Pierre Fridell, vd för Sundins Skogsplantor.

KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT SE AVSNITTET

Publicerad:
 • SKOGEN nummer 3 ute nu

  Kategorier: Tidningen SKOGEN
  SKOGEN har lämnat tryckeriet men det kan bli väntan i några dagar till innan nummer 3 dimper ner i din brevlåda. Vi räknar med att den når dig i slutet av denna vecka. Anledningen är transportförseningar i coronakrisens spår. Möjligen kan liknande problem uppstå i några kommande nummer. Vi beklagar!
 • Annons
 • Regeringen jobbsatsar på skogen

  Kategorier: skogsjobb, Naturnära jobb
  Regeringen lägger 150 miljoner kronor på jobbskapande åtgärder inom skogs- och naturvård. Tanken är att lindra de ekonomiska effekterna av coronaviruset.
 • Skogsstyrelsen ser över sin hänsynsuppföljning

  Skogsstyrelsen är missnöjd med sin egen uppföljningsmetod för hur miljöhänsyn tas vid avverkningar. Under året ska en ny metod utvecklas.
 • Annons
 • Ny FSC-standard senareläggs

  Kategorier: FSC Sverige, FSC-standard
  Skogscertifieringsorganet FSC Sverige flyttar fram startdatum för sin nya skogsbruksstandard till den första september. Ytterligare förskjutningar kan bli aktuella om coronakrisen blir långvarig.
 • Domar om nyckelbiotoper överklagas

  Skogsstyrelsen överklagar de domar som anser att markägare ska kunna överklaga nyckelbiotopsregistreringar.
 • Annons