Virkesstudion #26 – Besök på Föreningen Skogens nya kontor

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Virkesstudion #26
Denna gång besöker Virkesstudion tidningen SKOGEN. Där diskuteras aktuella ämnen ur det kommande numret, som exempelvis hur den nya klassningen av massaved fungerar, med chefredaktör Bengt Ek.

Det är Virkesstudions Per Hedberg och Carl Johan Moberg som besöker tidningen och föreningen Skogens nya lokaler i södra Stockholm. I avsnittet tar de upp vad du som skogsägare bör tänka på när vintern uteblivit i stora delar av landet med blöta marker som följd.

Annons
Annons

De samtalar också med Bengt Ek om aktuella ämnen ur tidningen SKOGEN som kommer i dagarna. Exempelvis hur det nya klassningssystemet av massaved, med prima och sekunda, tagits emot av säljare och köpare. Och hur går det egentligen för den minskande affärsformen leveransvirke? 

Här diskuteras Månadens fråga som många läsare valde att svara på denna gång. ”Är skogsägare för flata” undrade tidningen och en majoritet av de svarande tyckte att skogsägarna kan tuffa till sig, eller läsa på bättre, när de förhandlar om en virkesaffär.

Vidare berättar Bengt Ek, som är generalsekreterare i Föreningen Skogen, om kommande aktiviteter under Skogsnäringsveckan i april. 

Då delar Föreningen Skogen bland annat ut sina priser och är även med och anordnar Skogens dag i riksdagen. Där har medlemmarna  möjlighet att medverka. Det blir föreläsningar i aktuella ämnen och frågor till en politisk panel.

KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT SE AVSNITTET

 

Publicerad:
 • SKOGEN nummer 3 ute nu

  Kategorier: Tidningen SKOGEN
  SKOGEN har lämnat tryckeriet men det kan bli väntan i några dagar till innan nummer 3 dimper ner i din brevlåda. Vi räknar med att den når dig i slutet av denna vecka. Anledningen är transportförseningar i coronakrisens spår. Möjligen kan liknande problem uppstå i några kommande nummer. Vi beklagar!
 • Annons
 • Regeringen jobbsatsar på skogen

  Kategorier: skogsjobb, Naturnära jobb
  Regeringen lägger 150 miljoner kronor på jobbskapande åtgärder inom skogs- och naturvård. Tanken är att lindra de ekonomiska effekterna av coronaviruset.
 • Skogsstyrelsen ser över sin hänsynsuppföljning

  Skogsstyrelsen är missnöjd med sin egen uppföljningsmetod för hur miljöhänsyn tas vid avverkningar. Under året ska en ny metod utvecklas.
 • Annons
 • Ny FSC-standard senareläggs

  Kategorier: FSC Sverige, FSC-standard
  Skogscertifieringsorganet FSC Sverige flyttar fram startdatum för sin nya skogsbruksstandard till den första september. Ytterligare förskjutningar kan bli aktuella om coronakrisen blir långvarig.
 • Domar om nyckelbiotoper överklagas

  Skogsstyrelsen överklagar de domar som anser att markägare ska kunna överklaga nyckelbiotopsregistreringar.
 • Annons