Virkesprisindikatorn vände uppåt i maj

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Efter två månader med dramatiska nedgångar för virkesprisindikatorn vände den uppåt i maj. 

Bakom förbättringen ligger en bred uppgång av underliggande indikatorer. Enda undantaget är byggsektorn som fortsatte nedåt i maj vilket i förlängningen kan komma att påverka efterfrågan på virke, skriver Virkesbörsen i en kommentar.

Annons
Annons

”Olika förbrukare av virke påverkas väldigt olika av den rådande ekonomiska situationen. Vissa exportmarknader har varit kraftigt påverkade medan den inhemska marknaden stärkts under krisen. Även för massavedsförbrukarna ser situationen väldigt olika ut. Tryckpappersproducenterna lider av krympande annonsvolymer medan kartong- och massaproducenter kör på", fortsätter man.

Det råder fortsatt nedskrivning av de makroekonomiska prognoserna även om en del underliggande statistik förbättrades i maj. Den svenska kronan stärktes mot samtliga jämförda handelsvalutor under månaden vilket tynger de exportorienterade skogsbolagen.

Virkesprisindikatorn vände uppåt till 99,46 i maj jämfört med  99,43 i april.

Fakta: Indikatorn beräknas genom att summera samtliga underliggande index procentuella förändring jämfört med föregående månad och addera värdet av virkesprisindikatorn den föregående månaden. Uppgifter som tas med är: oljepriset, exportprisindex för papper och massa respektive trävaror i Sverige, nybyggnation av villor i USA, inköpschefsindex i USA och Sverige, barometerindikator för bygg, sågverk samt massa- och pappersindustri från Konjunkturinstitutet samt sentimentindex från EU.

 

 

 

Publicerad:
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Annons
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Annons
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons