Virkesprisindikatorn vände uppåt i maj

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Efter två månader med dramatiska nedgångar för virkesprisindikatorn vände den uppåt i maj. 

Bakom förbättringen ligger en bred uppgång av underliggande indikatorer. Enda undantaget är byggsektorn som fortsatte nedåt i maj vilket i förlängningen kan komma att påverka efterfrågan på virke, skriver Virkesbörsen i en kommentar.

Annons
Annons

”Olika förbrukare av virke påverkas väldigt olika av den rådande ekonomiska situationen. Vissa exportmarknader har varit kraftigt påverkade medan den inhemska marknaden stärkts under krisen. Även för massavedsförbrukarna ser situationen väldigt olika ut. Tryckpappersproducenterna lider av krympande annonsvolymer medan kartong- och massaproducenter kör på", fortsätter man.

Det råder fortsatt nedskrivning av de makroekonomiska prognoserna även om en del underliggande statistik förbättrades i maj. Den svenska kronan stärktes mot samtliga jämförda handelsvalutor under månaden vilket tynger de exportorienterade skogsbolagen.

Virkesprisindikatorn vände uppåt till 99,46 i maj jämfört med  99,43 i april.

Fakta: Indikatorn beräknas genom att summera samtliga underliggande index procentuella förändring jämfört med föregående månad och addera värdet av virkesprisindikatorn den föregående månaden. Uppgifter som tas med är: oljepriset, exportprisindex för papper och massa respektive trävaror i Sverige, nybyggnation av villor i USA, inköpschefsindex i USA och Sverige, barometerindikator för bygg, sågverk samt massa- och pappersindustri från Konjunkturinstitutet samt sentimentindex från EU.

 

 

 

Publicerad:
 • Så bekämpas barkborre i reservat

  I en ny rapport sammanfattar landets länsstyrelser vilka åtgärder de gjort för att bekämpa granbarkborren i naturreservat.
 • Annons
 • Jämställdhetsansvar halkar runt på SLU

  Kategorier: jämställdhetsarbete, SLU
  En ny studie från SLU visar att ansvaret för jämställdhetsarbete halkar runt i organisationen. Här finns en utbredd förväntan på att andra ska ta ansvar.
 • Reservatsbildning – här är råden

  Frågor om naturreservat tillhör de vanligaste hos Norra Skog. På sin webb listar föreningen vad markägaren bör tänka på.
 • Annons
 • Tips vid oväntade intäkter

  Oväntade intäkter är inte alltid goda nyheter. SKOGEN har frågat en skatteexpert hur man kan hantera oplanerade förtida avverkningar.
 • Mer pengar till regionala skogsstrategier

  Landets 21 län får dela på ett extra anslag på 2,5 miljoner kronor för att arbeta med regionala skogsstrategier.
 • Annons