Virkesprisindikatorn steg i januari

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild.
Virkesprisindikatorn förbättrades tydligt jämfört med i december, enligt Virkesbörsen.

I januari steg virkesprisindikatorn från 100,40 i december till 100, 69 i januari. Det är en tydlig förbättring.

Annons
Annons

”Det är dock fortfarande för tidigt att dra någon slutsats om en vändning på virkesmarknaden men det är en tydlig stabilisering och det blir nu spännande att se utvecklingen de kommande månaderna” skriver Virkesbörsen som gör Virkesprisindikatorn.

Bakom höjningen står en bred förbättring av indikatorer som exempelvis ett stigande inköpschefsindex i såväl Sverige som USA liksom det ekonomiska sentimentet i Europa. En indikator som dock gick mot strömmen var konjunkturindikatorn för den svenska pappersindustrin som försvagades.

Fakta: Virkesprisindikatorn ger en tidigt indikation över virkesprisets riktning, enligt Virkesbörsen som gör uträkningen. Virkespridindikatorn kommer den första veckan i varje månad. Den beräknas genom att summera procentuella förändringar hos flera index  jämfört med föregående månad och addera värdet av Virkesprisindikatorn den föregående månaden. Uppgifter som tas med är bland annat  oljepriset, exportprisindex för papper och massa respektive trävaror i Sverige, nybyggnation av villor i USA, inköpschefsindex i USA och Sverige, barometerindikator för bygg, sågverk samt massa- och pappersindustri samt ekonomiska sentiment i EU.

 

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons