Virkesprisindikatorn steg i januari

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild.
Virkesprisindikatorn förbättrades tydligt jämfört med i december, enligt Virkesbörsen.

I januari steg virkesprisindikatorn från 100,40 i december till 100, 69 i januari. Det är en tydlig förbättring.

Annons
Annons

”Det är dock fortfarande för tidigt att dra någon slutsats om en vändning på virkesmarknaden men det är en tydlig stabilisering och det blir nu spännande att se utvecklingen de kommande månaderna” skriver Virkesbörsen som gör Virkesprisindikatorn.

Bakom höjningen står en bred förbättring av indikatorer som exempelvis ett stigande inköpschefsindex i såväl Sverige som USA liksom det ekonomiska sentimentet i Europa. En indikator som dock gick mot strömmen var konjunkturindikatorn för den svenska pappersindustrin som försvagades.

Fakta: Virkesprisindikatorn ger en tidigt indikation över virkesprisets riktning, enligt Virkesbörsen som gör uträkningen. Virkespridindikatorn kommer den första veckan i varje månad. Den beräknas genom att summera procentuella förändringar hos flera index  jämfört med föregående månad och addera värdet av Virkesprisindikatorn den föregående månaden. Uppgifter som tas med är bland annat  oljepriset, exportprisindex för papper och massa respektive trävaror i Sverige, nybyggnation av villor i USA, inköpschefsindex i USA och Sverige, barometerindikator för bygg, sågverk samt massa- och pappersindustri samt ekonomiska sentiment i EU.

 

Publicerad:
 • Så bekämpas barkborre i reservat

  I en ny rapport sammanfattar landets länsstyrelser vilka åtgärder de gjort för att bekämpa granbarkborren i naturreservat.
 • Annons
 • Jämställdhetsansvar halkar runt på SLU

  Kategorier: jämställdhetsarbete, SLU
  En ny studie från SLU visar att ansvaret för jämställdhetsarbete halkar runt i organisationen. Här finns en utbredd förväntan på att andra ska ta ansvar.
 • Reservatsbildning – här är råden

  Frågor om naturreservat tillhör de vanligaste hos Norra Skog. På sin webb listar föreningen vad markägaren bör tänka på.
 • Annons
 • Tips vid oväntade intäkter

  Oväntade intäkter är inte alltid goda nyheter. SKOGEN har frågat en skatteexpert hur man kan hantera oplanerade förtida avverkningar.
 • Mer pengar till regionala skogsstrategier

  Landets 21 län får dela på ett extra anslag på 2,5 miljoner kronor för att arbeta med regionala skogsstrategier.
 • Annons