Virkesmätning med AI får grönt ljus

20 september 2021 Biometria inför nu AI som ett ordinarie inslag i virkesmätningen på vissa mottagningsplatser. På sikt leder det till sänkta kostnader för kunderna, uppger de.

Virkesmätning med AI får grönt ljus

Sedan i mars har Biometria använt AI (artificiell intelligens) parallellt med ordinarie virkesmätning. Nu har metoden att automatiskt mäta virkestravars volym fått godkänt av  Virkesmätningskontroll. Det innebär att den kommer att användas i skarpt läge.

Metoden, kallad Asta (AI-stödd travmätning) kombinerar bilder på virkestravar med data från skogsmaskiner och fordonsvågar. Mätningsresultatet blir lika bra eller till och med något bättre än virkesmätarnas genomsnitt, uppger Biometria i ett pressmeddelande.

Asta är i ett första steg godkänd för barr- och lövmassaved samt tallsågtimmer.

– Men resultatet ser lovande ut även för gransågtimmer och granmassaved. Med Asta kan vi hjälpa våra kunder att sänka kostnaderna för virkesmätning, säger Tania Keisu, ansvarig för Biometria Labs.

Enligt henne har ett  mål med utvecklingsarbetet varit att återanvända information som fångats tidigare i värdekedjan. Det vill säga skogsmaskinens information om det avverkade sortimentets medeldiameter och medellängd.

Under de kommande veckorna kommer Asta att användas vid några utvalda mottagningsplatser. Ambitionen är att snart gå över till helautomatisk mätning.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb