”Virkesköparna har ett ansvar”

21 december 2006 De virkesköpande organisationerna har ett ansvar för att markägaren också röjer. Det skriver Anders Lindquist i ett examensarbete från Skogsmästarprogrammet vid SLU.

”Köparna bör ha ett intresse i att erbjuda ungskogsröjning i samband med virkesuttag på fastigheten — med andra ord att markägaren återinvesterar när han gjort uttag.”

Anders Lindquist menar också att Skogsstyrelsens rådgivning bör lägga mer tyngdpunkt på hur man prioriterar sina röjngingsbestånd och på att hjälpa skogsägarna sätta upp delmål för röjningen.

En skogsägarenkät, som Lindquist genomfört i Skellefteå visar att rådgivningen är uppskattad bland skogsägarna och att den har fått dem att våga röja hårdare.
Källa: ”Effekten av riktad röjningsrådgivning”, examensarbete 2006:9

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb