Tyskland.

Virkeshausse efter riksskogstaxering

30 mars 2007 Förra året steg virkespriserna i Tyskland med 30 procent. Virkesbristen har slagit igenom efter att avverkningarna ökade med 30 procent mellan år 2000 och 2005.

Virkeshausse efter riksskogstaxering

Nu larmar inte bara miljöpartister (se notisen ovan). Även det tyska skogsbrukets branschorganisation DFWR (Deutscher Forstwirtschaftsraat) säger att avverkningarna inte bör överskrida tillväxten. Ändå har virkesförråden ökat med hela 50 kubikmeter per hektar på bara 15 år. Tyskland har nu mest virke i hela Västeuropa. I tidningen Pro Wald skriver DFWRs chef Stephan Schütte att virkesförrådet måste bevaras eftersom skogen också ska tjäna som vattenvårdare och naturmiljö.

Bakgrunden till stigande avverkningar och priser är inte bara efterfrågan på bioenergi utan också att träanvändningen expanderar kraftigt i byggsektorn. Delvis kan det tillskrivas satsningen ”Charta für Holz” som siktar på att öka träförbrukningen med 20 procent på tio år. Kampanjen kom som en reaktion på den rikstäckande skogsinventeringen som visade att skogen växer 13 kubikmeter per år, klart snabbare än vad man tidigare antagit, uppger Pro Holz. Inventeringen visade också att bara 72 procent av tillväxten avverkas och att småskogsbruket har ett virkesförråd på 354 kubikmeter per hektar — i genomsnitt.

Den klarnande bilden av landets skogstillgångar bidrog också till den ökade utbyggnaden av barrsågverken som har ökat kapaciteten med över 10 procent om året. Numera exporteras en tredjedel av sågverksproduktionen.

Enligt en studie kan avverkningarna öka de närmaste årtiondena i bokskogen men även i tall- och ek-skogen. Däremot minskar möjligheterna att avverka gran, ädelgran och douglas.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb