Virkesförrådet ökar långsammare

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka men i långsammare takt, visar Riksskogstaxeringens årliga statistik från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). 

Den totala tillväxten i Sverige är 123 miljoner skogskubikmeter per år jämfört med nästan 130 miljoner för fem år sedan. Sveriges totala virkesförråd uppgår nu till 3,6 miljarder skogskubikmeter.  

Annons
Annons

”Orsakerna till trenden av minskad årlig tillväxt behöver analyseras närmare, men den beror sannolikt på flera samverkande faktorer, exempelvis avverkningsnivå, skogsskötsel, väderbetingelser och skador”, säger  Jonas Fridman, programchef för Riksskogstaxeringen vid SLU Umeå, i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsens statistik visar en total årlig avverkning på över 90 miljoner skogskubikmeter samtidigt som den naturliga avgången (att träd dör av andra orsaker än avverkning, exempelvis stormar) enligt Riksskogstaxeringen har bidragit med ytterligare knappt 14 miljoner skogskubikmeter per år. Undantaget effekterna av stormen Gudrun så har den totala avgången i Sverige aldrig varit högre under en enskild femårsperiod.

Av statistiken framgår också att markarealen tillgänglig för virkesproduktion sedan 1950-talet har minskat till förmån för ökat skydd av skogsmark av naturvårdsskäl.

”Tillsammans med virkesförrådets lägre tillväxttakt medför det att utrymmet för avverkning, utan att minska virkesförrådet, på kort sikt har minskat, konstaterar Jonas Fridman.

Länk till rapporten Skogsdata 2020

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons