Virkesförrådet fortsätter att växa

24 maj 2018 Fler och större träd är anledningen till att virkesförrådet i de svenska skogarna fortsätter att växa,  visar statistik från Riksskogstaxeringen.

Virkesförrådet fortsätter att växa

Sveriges totala virkesförråd uppgår nu till drygt 3,5 miljarder skogskubikmeter, varav 3,2 miljarder på produktiv skogsmark som inte är formellt skyddad. 

– Förrådsökningen under de senaste knappt hundra åren beror inte på en ökad areal skogsmark utan på att skogen förtätats med såväl fler som större träd, Under de senaste 25 åren ser vi även en ökning i antalet grova träd, mängden död ved samt arealen gammal skog, s förklarar Per Nilsson, Riksskogstaxeringen vid SLU, i ett pressmeddelande.

I ett längre perspektiv är arealen gammal skog och antalet grova träd fortfarande långt under nivåerna för snart hundra år sedan. Mängden hård död ved är dock långt större idag jämfört med på 1920-talet.

– Botanisera gärna vidare i våra tidsserier från 1920-talet fram till idag som från och med i år finns tillgängliga i vår statistikdatabas, säger Per Nilsson.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb