Virkesförrådet fortsätter att öka

28 november 2012 I ny statistik från Riksskogstaxeringen framgår att landets virkesförråd fortsätter att öka och är nu uppe i drygt 3100 miljoner skogskubikmeter.

– Vi ser att ökningstakten för virkesförrådet är tillbaka på samma nivå som innan stormarna i mitten av 2000-talet, säger Jonas Fridman, programchef för Riksskogstaxeringen vid SLU.

Publikationen Skogsdata 2012 har i år temat skogsodling, skogsvård och avverkning. Här framgår att det under perioden 1983-2010 skedde förändringar i hur den svenska skogen etableras, sköts och avverkas. På 1990-talet var till exempel självföryngring vanligare än nu.

– Trenden med en stor andel självföryngring har brutits under 2000-talet. Nu står skogsplantering för 75 procent av föryngringen och är den klart dominerande metoden, liksom den var under 1980-talet, berättar Göran Kempe, som tillsammans med Jonas Fridman författat temaavsnittet.

Analysen visar också att:

  • Hyggesplöjning har upphört helt i svenskt skogsbruk.
  • Röjningsaktiviteten har ökat under 2000-talet.
  • Gallringens andel av den avverkade volymen fortsätter att öka.
  • Betydligt mer lövträd lämnas än tidigare vid gallring och slutavverkning.

Vill du veta mera? Publikationen Skogsdata 2012 är kostnadsfritt tillgängligt som pdf via Riksskogstaxeringens hemsida. Det går även att ta del av statistiken via Riksskogstaxeringens statistikportal.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb