Virkesfällor dödar nyttoinsekterna

25 februari 2007 Det blev ingen stor kampanj med plastfällor för att fånga barkborrarna. Södra rekommenderar i första hand giftbehandlat virke och Skogsstyrelsen nappade aldrig på förslaget om en samordnad jättebeställning av fällor. Men fångstvirket har nackdelar.

Virkesfällor dödar nyttoinsekterna

— Det finns en risk att feromonerna som ska locka barkborrarna till virket lockar deras naturliga fiender ännu mer. Det säger fältentomolog Åke Lindelöw som menar att plastfällorna däremot är konstruerade
så att barkborrarnas fiender har lite svårare att fastna.
Han menar också att effekten av fällor och fångstvirke är ett stort frågetecken. Vad betyder 50 000 bortkörda borrar? Får de kvarvarande plats att göra mer skada? Det vet man inte.
På Skogma konstaterar vd Rickard Svensson att det nu är för sent för att slå till med en kraftig kampanj i sommar. Han kan bara få fram 1 500 fällor i veckan. Det ger inte något i närheten av de hundratusentals fäl-lor som sattes in i Värmland på 70-talet. Främst privatpersoner har köpt det tusental fällor som Skogma sålt.
— Plastfällorna är giftfria. De passar särskilt bra för dem som inte har något angripet virke att fälla och för dem som inte har någon som kan arrangera virkesfällorna. Det krävs troligen ganska generöst med gift och därför kommer de flesta troligen hyra in entreprenörer. Plastfällorna kan skogsägarna sätta upp själva. De är lätta att sköta, för en utbo kan det räcka att besöka fastigheten och tömma dem en gång i månaden.

Gunnar Nove har konstruerat den rörformade Novefällan. Han undrar varför man inte sät-ter in alla resurser som man kan.
— Kill bill! är hans stridsrop som norrman, borrarna heter ”biller” på norska. Många verkar vänta med insatserna ända tills borrarna gnager direkt i plånboken, säger han. Att köpa försäkring är ju vanligt men nu verkar man inte vilja göra det ens efter att skadan är skedd.
Gunnar Nove pekar på katastrofen i Kanada där många nu menar att man borde satt in hårdare insektsbekämpning i tid.

Hur ser då ekonomin ut för virke och för plaströr? En hög fångstvirke på kubikmetern kan döda 20 000 till 100 000 borrar på en säsong. En fälla för 450 kronor plus moms kan samla omkring 20 000 borrar. Kalkylen avgörs av insektsmängder, virkeskostnad och hantering.
I Rickard Svenssons kalkyl betyder 20 000 borrar att fyra träd räddas av en fälla. Inve- steringen är avskriven på två år — trots att priserna inte pressats genom en jättebeställning. Och angreppen lär hålla på betydligt längre än två år.

Text: Bengt Ek
bengt@skogen.se

Läs också: Angreppen värre än väntat» (SKOGEN 9/06)

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb