Virkesboomen bromsas upp

4 oktober 2007 Virkesboomen i Finland kommer att avta något under årets sista månader. Den bedömningen gör Pellervo Economic Research Institute (PTT). Men marknaden blir hetare igen redan i slutet på nästa år på grund av den osäkra tillgången på virke från Ryssland.

Rundvirkespriset har hittills i år följt prisuppgången på sågat virke och handeln med rundvirke har vuxit med en tredjedel jämfört med samma period förra året.

På papperssidan går det trögare. Trots den ökade efterfrågan på papper kommer priserna inte att öka i år, konstaterar institutet. Produktionskapaciteten i Europa har visserligen minskat med tre miljoner ton tryckpapper i år men den svaga dollarn håller ner priserna. Fler industrinedläggningar bör vara i pipeline, annars kommer priset inte att vända uppåt.

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb