Vinterbekämpning av granbarkborren

17 oktober 2007 Läs Skogsstyrelsens tips om hur man bäst bekämpar granbarkborren under vintern:

Vinterbekämpning av granbarkborren

Börja med att skaffa dig en överblick av situationen. Gå till de platser där det har skett en åtgärd (gallring eller föryngringsavverkning) de senaste åren. De bestånden är känsliga för storm. Markera vindfällor och insektsangripen skog på en karta.

Läs mer»

Text: Tomas Lindberg tomas@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb