MARKNAD.

Vinster i topp, men nu sjunker priserna

15 april 2019 Skogsbolagen gjorde enorma vinster under 2018 och marknaden för skogsprodukter är fortsatt bra. Ändå sänks timmerpriserna. Det är ett trend­brott på virkesmarknaden. 

Förra året var ett rekordår för så gott som all skogsindustri. Exportvärdet på skogsindustriprodukter ökade med drygt tio procent mellan 2017 och 2018, och då var även 2017 ett väldigt bra år. En svag krona och högkonjunktur i hela världen har hjälpt till. 
Massatillverkarna har haft toppriser på sin produkt. Priset på långfibrig massa har legat på 1 230 dollar per ton, vilket i svenska kronor motsvarat cirka 10 700 kronor. Exportvärdet av pappersmassa ökade med nästan 30 procent. Men även för de andra skogsindustriprodukterna ökade exportvärdet. 

Pappersproducenterna har ganska olika produkter, för ­vilka priserna och efterfrågan varierar. Men priserna på den viktiga och stora tyska marknaden har varit om inte stigande så i alla fall stabila. Det är en förbättring jämfört med tidigare år då priserna sjunkit, skriver branschorganisationen Skogsindustrierna i sin kvartalsrapport.
Sågverkens lönsamhet brukar ofta vara ganska dålig, men för fjolåret visas rejäla vinster upp. Efterfrågan på trävaror har varit bra på alla marknader och priserna på sågade trävaror har varit höga. 

Jörgen Lindquist2018 var exceptionellt bra för sågverken, säger Jörgen Lindquist.Många sågverksföretag är exportorienterade och har sina kostnader i kronor men inkomsterna i dollar, euro eller pund. Därför har det haft stor betydelse för fjolårsresultaten att den svenska kronan varit svag i förhållande till utländska valutor. Den amerikanska ­dollarn har i genomsnitt legat på 8,70 kronor, euron på 10,30 och pundet på 11,60. Valutorna har dessutom varit stabila.
– Hela Sågverkssverige har haft ett exceptionellt bra år, säger Jörgen Lindquist, affärsområdeschef för Södra Wood.

Läs hela artikeln i SKOGEN 3/2019
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt – som prenumerant eller lösnummer

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb