Vinster i topp, men nu sjunker priserna

Bild för birgittasennerdal Written by birgittasennerdal On the
MARKNAD. Skogsbolagen gjorde enorma vinster under 2018 och marknaden för skogsprodukter är fortsatt bra. Ändå sänks timmerpriserna. Det är ett trend­brott på virkesmarknaden. 

Förra året var ett rekordår för så gott som all skogsindustri. Exportvärdet på skogsindustriprodukter ökade med drygt tio procent mellan 2017 och 2018, och då var även 2017 ett väldigt bra år. En svag krona och högkonjunktur i hela världen har hjälpt till. 
Massatillverkarna har haft toppriser på sin produkt. Priset på långfibrig massa har legat på 1 230 dollar per ton, vilket i svenska kronor motsvarat cirka 10 700 kronor. Exportvärdet av pappersmassa ökade med nästan 30 procent. Men även för de andra skogsindustriprodukterna ökade exportvärdet. 

Annons
Annons

Pappersproducenterna har ganska olika produkter, för ­vilka priserna och efterfrågan varierar. Men priserna på den viktiga och stora tyska marknaden har varit om inte stigande så i alla fall stabila. Det är en förbättring jämfört med tidigare år då priserna sjunkit, skriver branschorganisationen Skogsindustrierna i sin kvartalsrapport.
Sågverkens lönsamhet brukar ofta vara ganska dålig, men för fjolåret visas rejäla vinster upp. Efterfrågan på trävaror har varit bra på alla marknader och priserna på sågade trävaror har varit höga. 

Jörgen Lindquist2018 var exceptionellt bra för sågverken, säger Jörgen Lindquist.Många sågverksföretag är exportorienterade och har sina kostnader i kronor men inkomsterna i dollar, euro eller pund. Därför har det haft stor betydelse för fjolårsresultaten att den svenska kronan varit svag i förhållande till utländska valutor. Den amerikanska ­dollarn har i genomsnitt legat på 8,70 kronor, euron på 10,30 och pundet på 11,60. Valutorna har dessutom varit stabila.
– Hela Sågverkssverige har haft ett exceptionellt bra år, säger Jörgen Lindquist, affärsområdeschef för Södra Wood.

Läs hela artikeln i SKOGEN 3/2019
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

 

Publicerad:
Bild för birgittasennerdal
Birgitta Sennerdal
 • Veronika Holmsten

  Kampsportaren fann drömyrket

  Kategorier: Ny på jobbet, skogsjobb
  ELDDOP Veronika Holmsten fick en tuff start som produktionsledare hos Stora Enso i Ljusdal i maj. Sommarhettan skapade extrema förhållanden för avverkningslagen. Men hon stortrivs med jobbet.
 • Annons
 • Granbarkborren värsta skadegöraren

  Skadorna på skogen ökade kraftigt under förra året på grund av torka och värme. Mest omfattande skador orsakades av granbarkborren.
 • Skogsskador gör att fler vill avverka

  Storm och barkborre har satt avtryck i avverkningsanmälningarna. Arealen som skogsägare anmälde ökade med 16 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018. 
 • Annons
 • Stormvirke räddas genom utskeppning

  Stormen Alfrida i början av januar fällde minst en halv miljon kubikmeter skog varav det mesta i Uppland. Tack vare ett omfattande samarbete kan nu utskeppningarna av stormvirke börja.
 • ”Den svenska skogen –  bioekonomins välsignelse”

  Den hållbara svenska skogen är en välsignelse när vi tar ett steg framåt för att ställa om till bioekonomi. Det sa näringsminister Ibrahim Baylan när han inledningstalade på Bioekonomiskt forum i Stockholm.
 • Annons