Vinnarkoncept för skogsentreprenörer

16 november 2010 Ansvarstagande personal som jobbar hårt och en tydlig strategi för maskinbyten. Det förenar lönsamma entreprenadföretag i skogsbruket. Att företagsledare har en nyckelroll är tydligt, men något entydigt vinnarkoncept finns inte.

Många entreprenörer klagar på sin lönsamhet. Men det finns de som lyckas. Resultaten från Skogforsks intervjuer med långsiktigt lönsamma skogsentreprenörer visar att företagsledaren har en nyckelroll.
Att attrahera rätt personal och att tillsammans med personel vårda en kultur av ansvarstagande och hårt arbete var en gemensam faktor för alla företagen.

– Tyvärr kunde ingen ge ett tydligt svar på hur man lyckas med det. Ledarskapet var ofta intuitivt och arbetet med företagskulturen verkade inte ha skett på något strukturerat och medvetet sätt, säger Klas Norin på Skogforsk.

Att vara sparsam samt att vårda och använda personal och maskiner på ett effektivt sätt var några andra svar på hur man lyckas bättre än andra.

– Vi kunde också se två tydliga maskinstrategier. En del bytte maskin ofta för att slippa reparationer och dra nytta av tekniska förbättringar. Andra bytte mer sällan, och repararerade själva Men alla hade medvetet valt sin strategi, och den höll man sig till, avslutar Klas Norin.

Läs mer om Resultat nr 11-2010 från Skogforsk här.»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Tomas Frisk är ny chef för skog på WWF
SkogenJobb