Vindkraften håller elpriset nere

22 december 2010 Den tidiga vintern, dålig fyllnadsgrad i vattenmagasinen, produktionsstörningar i kärnkraftverken och en positiv utveckling för industrin har gjort att elpriserna är ovanligt höga. Och utan vindkraft hade priset varit ännu högre. Under november månad producerade vindkraften 466 000 MWh, vilket är drygt 80 procent av produktionen i kärnkraftsreaktorerna i Oskarshamn under samma tid.

Sverige har för första gången producerat mer än 3 TWh vindkraftsel, under tolv månader. Det motsvarar 1,2 miljoner hushålls elanvändning, baserat på en genomsnittlig elkonsumtion på
2 500 kWh per hushåll. Fanns bara den politiska viljan så skulle dagens årsproduktion kunna tiodubblas fram till år 2020. Professor Lennart Hjalmarsson uppgav nyligen att detta skulle sänka elpriset med 15—20 procent.
 
-Under rådande förhållanden är det mycket bra att vindkraften ger oss ett tredje ben att stödja oss på i energiproduktionen. Det är alldeles tydligt att sårbarheten minskar betydligt i takt med att vindkraften byggs ut. Att vindkraften dessutom följer konsumtionsmönstret och producerar mycket mer under vinterhalvåret är ett faktum som passar som hand i handske, säger Gunnar Fredriksson, vice vd Svensk Vindenergi.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb