Vindfällen i reservat oroar skogsägare

2 juli 2012 Stora mängder gran som stormen Dagmar välte överända ligger som plockepinn i naturreservaten. Många skogsägare i stormdrabbade områden kräver att träden tas bort. Man befarar annars en invasion av granbarkborrar.

Nu rasar markägarna mot länsstyrelserna i främst Jämtlands och Västernorrlands län som anklagas för att ge granbarkborrarna fina möjligheter att föryngra sig. Ansvariga för naturvårdsområdena vill dock lämna skogen.

Under våren har SKOGEN kontaktats av flera skogsägare som förgäves försökt få länsstyrelserna att ta ut stormfällt virke ur naturreservaten eftersom man befarar skador på de egna bestånden.
En försommar med höga temperaturer kan dessutom få extra fart på granbarkborrens svärmning.

Under flera år har granbarkborren härjat i bland annat Jämtland, Ångermanland och Medelpad. Restriktionerna för att motverka ytterligare spridning är hårda och skärptes ytterligare av Skogsstyrelsen efter stormen i julas. Samtidigt beslöt man även om en geografisk utökning av det så kallade bekämpningsområdet.

Skogsägarna är skyldiga att senast den 15 juli ha avlägsnat stormskadat virke ur skogen. Men regeln gäller inte för länsstyrelserna. I många         naturvårdsområden skapas i stället död ved för att insekterna skall trivas. Därför befarar nu många markägare att mer döende ved i naturvårdsområdena blir en föryngringshärd för granbarkborre.

Många skogsägare tycker att länsstyrelsernas agerande går på tvärs mot Skogsstyrelsens regler. Även representanter från Norrskog som agerat kraftfullt för att hejda spridningen av granbarkborre anser att länsstyrelserna nu måste ta tag i situationen innan den spårar ur.
– Länsstyrelsen måste tänka om och ta ansvar. Nu är det inte läge att skapa död ved. Istället måste de snarast ta bort det stormfällda virket. Samma regler ska gälla för alla. Jag kan förstå skogsägarnas rädsla och den är befogad tycker jag, säger Ulrik Hansson, skogsinspektor vid Norrskog.

Skogsstyrelsen i Jönköping förklarar att den uppkomna situationen är resultatet av två samhällsintressen som kolliderar. Reservaten är inrättade av Naturvårdsverket och med dem har Skogsstyrelsen inte att göra. Skogsägare vars bestånd drabbas av granbarkborrens härjningar som kan kopplas till naturreservat har dock möjligheter att begära ersättning av Naturvårdsverket.

SKOGEN 6/12

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb