Vindfällen i reservat oroar skogsägare

Bild för Per Ericsson Written by Per Ericsson On the
Stora mängder gran som stormen Dagmar välte överända ligger som plockepinn i naturreservaten. Många skogsägare i stormdrabbade områden kräver att träden tas bort. Man befarar annars en invasion av granbarkborrar.

Nu rasar markägarna mot länsstyrelserna i främst Jämtlands och Västernorrlands län som anklagas för att ge granbarkborrarna fina möjligheter att föryngra sig. Ansvariga för naturvårdsområdena vill dock lämna skogen.

Annons
Annons

Under våren har SKOGEN kontaktats av flera skogsägare som förgäves försökt få länsstyrelserna att ta ut stormfällt virke ur naturreservaten eftersom man befarar skador på de egna bestånden.
En försommar med höga temperaturer kan dessutom få extra fart på granbarkborrens svärmning.

Under flera år har granbarkborren härjat i bland annat Jämtland, Ångermanland och Medelpad. Restriktionerna för att motverka ytterligare spridning är hårda och skärptes ytterligare av Skogsstyrelsen efter stormen i julas. Samtidigt beslöt man även om en geografisk utökning av det så kallade bekämpningsområdet.

Skogsägarna är skyldiga att senast den 15 juli ha avlägsnat stormskadat virke ur skogen. Men regeln gäller inte för länsstyrelserna. I många         naturvårdsområden skapas i stället död ved för att insekterna skall trivas. Därför befarar nu många markägare att mer döende ved i naturvårdsområdena blir en föryngringshärd för granbarkborre.

Många skogsägare tycker att länsstyrelsernas agerande går på tvärs mot Skogsstyrelsens regler. Även representanter från Norrskog som agerat kraftfullt för att hejda spridningen av granbarkborre anser att länsstyrelserna nu måste ta tag i situationen innan den spårar ur.
– Länsstyrelsen måste tänka om och ta ansvar. Nu är det inte läge att skapa död ved. Istället måste de snarast ta bort det stormfällda virket. Samma regler ska gälla för alla. Jag kan förstå skogsägarnas rädsla och den är befogad tycker jag, säger Ulrik Hansson, skogsinspektor vid Norrskog.

Skogsstyrelsen i Jönköping förklarar att den uppkomna situationen är resultatet av två samhällsintressen som kolliderar. Reservaten är inrättade av Naturvårdsverket och med dem har Skogsstyrelsen inte att göra. Skogsägare vars bestånd drabbas av granbarkborrens härjningar som kan kopplas till naturreservat har dock möjligheter att begära ersättning av Naturvårdsverket.

SKOGEN 6/12

Publicerad:
Bild för Per Ericsson
Per Ericsson
Frilansjournalist
 • Virkesstudion #50 – Årskrönika

  Vad har hänt sen sist? Titta på avsnittet och lyssna på vad Per Hedberg och Carl Johan Moberg har att berätta om framtiden för Virkesstudion. 
 • Annons
 • ”Bra skogsbilvägar ökar konkurrenskraften”

  SKOGENdebatt. Biometria har ett uppdrag av köpare och säljare av virke att inventera skogsbilvägnätet i Götaland. Syftet är att komma åt en del av de stigande kostnader som sänker konkurrenskraften för svensk skog, skriver vd Peter Eklund i en replik.
 • Mera känslor i skogskonflikten

  Konflikter om skogen handlar allt mer om politik och kultur och mindre om tekniska frågor, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.
 • Annons
 • Sågverk på högvarv ger höjda timmerpriser

  Stor efterfrågan på sågade trävaror gör att Södra höjer priserna på sågråvara.
 • Styr granbarkborren ditt skogsliv?

  Måste du anpassa skötseln i din skog efter barkborren? Har skogens ekonomi förändrats i grunden? Eller har de senaste åren varit undantag? Svara på månadens fråga!
 • Annons