Vinden blir allt hetare

16 november 2007 Vattenfall och Sveaskog inleder ett samarbete som öppnar dörren för den största vindkraftsatsningen i Sverige. Satsningen kan resultera i 550 vindkraftverk med en total effekt på 1 500 MW som producerar el till 800 000 hushåll. Samarbetet omfattar mark i fem län i södra Sverige.

— Utbyggnaden av vindkraft på våra marker ökar avkastningen på skogstillgången. Vi är därför måna om att skapa långsiktiga samarbeten med seriösa partners. Tillsammans med Vattenfall kan vi bidra till Sveriges energipolitiska mål om 17 TWh förnyelsebar el år 2016, menar Sveaskogs VD Gunnar Olofsson.

Förnärvarande är det snurr på rapporteringen om satsningar på vindkraft och det är inte bara Sveaskog som talar om framtida satsningar.
Sca planerar tillsammans med norska energibolaget Statkraft att bygga 400 vindkraftverk i Västernorrlands och Jämtlands skogsland. Skogssällskapet och deras samarbetspartner Stena vill de närmaste åren bygga 200. Arise Windpower AB planerar att bygga 170. Södra skogsägarna har fattat beslut om att investera 650 miljoner i 23 verk. Vindkompaniet bygger nästa år 40 vindkraftverk.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Tomas Frisk är ny chef för skog på WWF
SkogenJobb