Viltfoder och virke – en lyckad mix

4 augusti 2021 Forskning visar att det går utmärkt att kombinera produktion av viltfoder och virke i form av björk och gran.

Viltfoder och virke – en lyckad mix

Doktoranden Mostarin Ara vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) undersöker hur olika röjningsstrategier kan ge foder åt älg och rådjur utan att tappa virkesproduktion.

Studien utförs i blandskog med planterad gran och naturligt föryngrad björk på flera platser i landet. Fyra olika röjningsstrategier studeras och en mix av gran och björk tycks vara ett vinnande koncept.

– Att behålla 2000 björkar och 2 000 granar per hektar påverkar inte volymproduktionen av gran utan ger samma virkesproduktion som i det rena granbeståndet. Det här är ett väldigt viktigt resultat eftersom det innebär att vi kan använda den här gran-björk-mixen för foderproduktion utan att förlora virkesproduktion, säger Mostarin Ara. 

En upptäckt är att vilt hellre betar från frösådda björkplantor än stubbskott. Det är viktig kunskap eftersom stubbskott anses vara ett sätt att skapa viltfoder.

– Visst äter de av stubbskotten också men inte i lika stor utsträckning som av frösådda plantor, säger hon.

Mostarin Ara börjar nu studera hur blandningen av björk och gran fungerar på längre sikt, som under en hel omloppstid. Bland annat tittar hon på de ekonomiska aspekterna.

Hon hoppas att alternativa skötselmetoder, där klövvilt inkluderas utan att tappa virkesproduktion, ska tillämpas i det framtida skogsbruket.

–  Den här metoden kommer förstås inte att lösa alla problem med betesskador på tall men kan förhoppningsvis minimera problemen, säger Mostarin Ara i ett pressmeddelande från SLU.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb