Viltbehandling kan regna bort

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Planta med betad topp (arkivbild).
Ibland ger viltbehandling av tallplantor alldeles utmärkt skydd, men ibland uppstår stora skador trots skyddet. Regn är en trolig förklaring, enligt ett storskaligt forskningsförsök.

På Östkusten i trakterna av Vimmerby undersökte SLU-forskare hur viltskydd fungerat på tallplanteringar som gjordes på 40 hyggen 2020.  Hälften av plantorna var viltskyddsbehandlade, hälften obehandlade. 

Annons
Annons

Professor Urban Nilssons råd är att viltbehandla alla tallplantor. Går allt bra kan betesskadorna begränsas till några procent. Men ganska många av de studerade ytorna hade stora betesskador trots viltbehandling.
– Det finns föryngringar som klarar sig utan bete, men vilka är nästan omöjliga att förutse. Alla är mer eller mindre i riskzonen, säger han i ett nyhetsbrev från SLU i Alnarp.
Det troligaste är att skyddet regnat bort. En markägare som har möjlighet att pricka in en regnfri dag för att sätta in behandling bör alltså försöka göra det.
– Vår hypotes är att regn är boven i dramat, men vi behöver veta mer, säger han.
Att djuren blivit vana vid att de behandlade talltopparna är lite udda kan också spela in. Det finns exempel på att djuren vant sig vid fladdrande band och ljud som från början varit avskräckande.
På de studerade ytorna användes viltbehandling i form av medlen Trico och Arbinol. Det ena medlet har en doft av får som klövviltet ogillar. Det andra medlet består av vit färg som är obehaglig att tugga på. En tredje metod var att sätta frystejp på toppskotten, likt flaggor.
– På det hela taget var alla tre metoderna lika effektiva, men det här var ingen jämförelse mellan olika medel utan en pilotstudie för att se om det överhuvudtaget är någon idé att behandla plantorna, säger Urban Nilsson.
Idealet är att behandla plantorna varje år tills de blir ett par meter. Men viktigast är att göra det under första året eftersom plantorna då riskerar att dödas av viltbete, anser han. 
 I norra Sverige är läget annorlunda eftersom snön oftast täcker plantorna de första åren.  För att lära sig mer om förhållandena där gör forskarna nu ett liknande försök i Norrland.
 
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Färre återväxtkontroller i år

  Skogsstyrelsen meddelar att de som följd av minskad budget kommer att utföra färre kontroller av såväl skogsåterväxt som biotopskydd.
 • Annons
 • Holmen investerar i byggträ

  Holmen investerar i sina sågverk för att öka såväl volymer som förädling av byggprodukter.
 • Skogspodden möter Göran Örlander

  I  avsnitt 95 samtalar Skogspodden med Göran Örlander om bland annat askåterföring och gödsling. 
 • Annons
 • Matrisfub ges extra tid

  Biometria kan ge dispens för fortsatt användning av så kallad matrisfub fram till i sommar. Dispensen gäller sågverk som är på väg, men inte hunnit slutföra, bytet av mätmetod.
 • Fortsatt få nya områdesskydd

  Bildandet av formellt skyddade skogar var fortsatt rekordlågt under förra året, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons