Vilse i pannkakan

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
”Miljömålsberedningen” vet inte var den är. Den verkar inte veta vart den ska. Och när man nu är vilse i pannkakan skyller man på regeringen.” Så lät det när Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien hade ett seminarium under parollen ”Dags att utvärdera den svenska modellen för brukande av skog”.

Bengt Ek
Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

Ja, den  höge företrädaren för näringen sa det inte från talarstolen förstås, KSLAs diskussioner är av den soignerade sorten, utan vid ärtsoppan och punschen efteråt. Men kommentaren visar den förfäran som många i sektorn känner inför risken att en ny skogspolitik byggs på en utredning som bara tar upp miljöfrågor.
Han som sa det avsåg alltså att regeringen aldrig har utvärderat skogspolitiken från 1993 i sin helhet, utan nu bara tittar på miljöproblemen, och inte ens de är grundligt utredda. Kommande förslag kan vidare inte inordnas i någon långsiktig strategi där staten vill något kreativt med sin skogspolitik. Och det där med pann- kakan betyder väl att när beredningen nu står där med ett långt gånget arbete och mest bara förslag på strama regleringar, så säger dess företrädare att de inte kan stoppa, utan har regeringens uppdrag att lägga ett förslag.

Kritiken har en poäng. Men när regeringen förhoppningsvis framöver låter vända på alla andra stenar i skogsbruket skulle det inte bli så lätt för skogsnäringen ändå.  Det skulle finnas både gråsuggor och tvestjärtar under många av de stenarna också.
Man skulle ifrågasätta sysselsättningseffekten av höjd tillväxt i skogen. Man skulle hitta misslyckanden i skogsvården, lyssna på ganska många småskogsägare som inte alls brinner för att odla  virke. Utredarna skulle konstatera att debattören Maciej Zaremba har en poäng: Samhällskritiken fungerar kring skogens biologiska mångfald, men inte dess friluftsliv.

Annons
Annons

Men kanske skulle man också se att debattörerna har fel när de målar en bild av skogsägarna som slavar under en konspirativ styrning från staten och kapitalet. Man skulle nog upptäcka något annat än den enfald i brukandet som vi ofta hör om i debatten. När vi har gjort det här numret av SKOGEN har vi lagt extra tyngd på skogsodling och skötsel. Det blir slående hur många vägar de mer engagerade skogsbrukarna väljer att gå inom det området. Hygge eller blädning, fågelskog eller julgranar, contorta, sykomor eller egna frön.

Det finns utrymme för kreativitet i skogsbrukandet. Det bör vi visa upp i debatten och sprida vidare i branschen. Reducera inte skogen till ett politiskt miljöproblem.

SKOGEN 3/2013


 

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Byråkrati förvärrar rekryteringsproblem

  Skogsvårdsföretagen är beroende av utländsk personal men har mycket svårt att rekrytera. Situationen förvärras av valutanackdelar och segdragen byråkrati. 
 • Annons
 • Busas det i din skog?

  Har du råkat ut för problem med skador på nyplanterad skog efter skoterkörning? Kanske får du störande besök av andra fordon eller lösspringande hundar? Eller används skogen som dumpningsplats? Eller möts du av besökare som precis som du förstår att njuta av och vara rädd om skogen? Svara på Månadens fråga!
 • ”Förbjud högstubbar av gran”

  Kategorier: debatt, Björn Särnmark
  SKOGENdebatt. Hur kan Skogsstyrelsen kräva att det ska lämnas högstubbar på hyggen som blir rena yngelhärdarna för granbarkborre - har vi inte lärt av historien? Det undrar tidigare skogvaktaren Björn Särnmark i Värmland.
 • Annons
 • Lena Larsson

  Så minskar skogsbruket utsläppen

  Skogens roll i klimatarbetet är betydelsefull och branschen slår sig gärna för bröstet så att hjälte­glorian guppar. Men skogs­brukets verksamheter i sig sörplar bränsle och genererar utsläpp och det finns stort utrymme för förbättringar.
 • Visst hopp om minskade barkborreskador

  Kategorier: granbarkborre, skogsskador
  Under 2019 minskade förökningen av granbarkborre jämfört med 2018. Det ger visst hopp om att ökningstakten av barkborreskador avtar i sommar, enligt en studie från SLU.
 • Annons