Viktigt hitta skogens kalla platser

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Caroline Greiser installerar instrumentet som loggar temperatur i skogen. Foto: Lina Widenfalk.
Global uppvärmning hotar skogsväxter som trivs i svalare temperaturer. Ett forskarteam har tagit reda på var de kallare platserna finns med förhoppningen att arterna ska kunna överleva där.

Det är klimatet nära marken som undersökts (mikroklimatet). Det är temperaturen där som en växt eller djur faktiskt upplever. Exempel på svala platser är djupa skuggiga raviner, täta gamla skogar eller områden nära vatten.

Annons
Annons

– Att veta var de kalla platserna finns gör att vi kan skydda dem och hjälpa arter anpassade till kyla att överleva ett varmare klimat. Att veta hur kallare mikroklimat uppkommer betyder att vi kan skapa sådana platser genom att hantera våra skogar klokt, säger Caroline Greiser, doktorand vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.

Forskarna upptäckte att sommarens maximala temperaturer vid skogsmarken kan skilja sig åt med mer än 10 grader på platser som endast är 100 meter från varandra.

De märkte också att temperaturskillnaderna mellan öppna och täta skogspartier är större än skillnaderna mellan den soliga och den skuggiga sidan av en kulle.

 Till sin hjälp använde forskarna temperaturloggar inte större än en nagel. Loggarna spreds över ett 16 000 kvadratkilometer stort område i centrala Sverige för mätningar i över ett år.

Arbetet resulterade i skogsmikroklimatkartor.

Kartorna kan användas för fortsatt klimat- och skogsforskning, men också för artbevarande och planering av markanvändning.

– Vi hoppas att den här studien ökar medvetenheten om att skogens täthet är viktig för det mikroklimatiska landskapet och att skogsbruket har möjlighet att sakta ner förlusten av biologisk mångfald. Konkreta åtgärder kan vara att minska skogsfragmentering eller skapa buffertzoner kring kalla platser, så att de förblir kalla när man hugger i närliggande område, säger Caroline Greiser.

I teamet ingick forskare från Stockholms universitet, Marseille och Helsingfors.

 

 

 

Publicerad:
 • Studie ser tveksam nytta med barkborrefällor

  Det är tveksamt om granbarkborrefällor minskar angreppen på den närliggande skogen enligt en ny studie.
 • Annons
 • Förlust ”som väntat” för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Det första rörelseresultat efter fusionen visar en förlust på 95 miljoner. "Helt enligt förväntningarna", kommenterar Norra Skog.
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons