Vikande trend för avverkningsanmälan

13 februari Den avverkningsanmälda arealen minskade i januari med en femtedel jämfört med samma månad 2023.

Vikande trend för avverkningsanmälan
Arkivbild, Skogen

Det är Skogsstyrelsens senaste statistik som visar nedgången. Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under januari 14 873 hektar, vilket är 21 procent mindre jämfört med januari 2023. 

Av denna areal är 362 hektar ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog, vilket kan jämföras med 302 hektar samma månad förra året. Här handlar det alltså i stället om en ökning med 20 procent.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning.

Tittar man regionvis är det i Svealand som minskningen är kraftigast; 32 procent. Lägst är minskningen i Södra Norrland; 14 procent.

– Erfarenhet av anmälningsstatistiken visar att den kan variera mycket månadsvis på grund av olika aktörers planeringsarbete. Man bör därför vara försiktig och avvakta med att dra slutsatser om den planerade avverkningen, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb