Vikande marknad pressar sågverken

20 augusti 2008 - Produktionen måste minska och lagren lika så. Det råder överproduktion, konstaterar Bertil Stener, Skogsindustrierna.

Ett stålbad väntar sågverken närmaste året. Först 2010 blir det mer normalt igen, bedömer arbetsgivarorganisationen till Dagens Arbete.

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb