Vida nöjda trots sänkta trävarupriser

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: Björn Svensson, SKOGEN-bild.
Vida presenterar ett gott resultat för första halvåret 2019.  En virkesmarknad som ger sämre betalt för sågade trävaror har dock påverkat lönsamheten negativt.

Rörelseresultatet för Vida nådde 434 miljoner kronor för årets första sex månader. Det innebar en minskning med 44 miljoner jämfört med samma period 2018,. Vida beskriver dock konjunkturen som fortsatt god. Den kännetecknas av bra efterfrågan och gynnsamma valutakurser, uppger man.

Annons
Annons

Lönsamheten har dock påverkats negativt av en successiv sänkning av priserna på trävaror som väntas fortsätta under hösten. Ökad produktion av trävaror främst i Centraleuropa med anledning av stora barkborreangrepp, uppges vara den främsta orsaken.

Till viss del kommer de sjunkande trävarupriserna att kompenseras av högre produktivitet och lägre råvarukostnader, enligt Vidas halvårsrapport.

Vida summerar även  god efterfrågan på förpackningsmaterial och biobränslen. Men modultillverkningen av lägenheter, som nu är i en expansionsfas, har problem med intjäningen på grund av uppstartskostnader, ojämn beläggning och högre råvarukostnader..

Under våren var Vida del av en omtalad bolagsaffär då 70 procent av aktierna såldes till kanadensiska träkoncernen Canfor Corporation. Detta kommenteras i delårsrapporten med: ”Vida fortsätter som ett självständigt bolag och med lokal ledning. Effekterna av de förväntade synergierna för försäljning av trävaror på export följer plan”.

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons