Vida nöjda trots sänkta trävarupriser

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: Björn Svensson, SKOGEN-bild.
Vida presenterar ett gott resultat för första halvåret 2019.  En virkesmarknad som ger sämre betalt för sågade trävaror har dock påverkat lönsamheten negativt.

Rörelseresultatet för Vida nådde 434 miljoner kronor för årets första sex månader. Det innebar en minskning med 44 miljoner jämfört med samma period 2018,. Vida beskriver dock konjunkturen som fortsatt god. Den kännetecknas av bra efterfrågan och gynnsamma valutakurser, uppger man.

Annons
Annons

Lönsamheten har dock påverkats negativt av en successiv sänkning av priserna på trävaror som väntas fortsätta under hösten. Ökad produktion av trävaror främst i Centraleuropa med anledning av stora barkborreangrepp, uppges vara den främsta orsaken.

Till viss del kommer de sjunkande trävarupriserna att kompenseras av högre produktivitet och lägre råvarukostnader, enligt Vidas halvårsrapport.

Vida summerar även  god efterfrågan på förpackningsmaterial och biobränslen. Men modultillverkningen av lägenheter, som nu är i en expansionsfas, har problem med intjäningen på grund av uppstartskostnader, ojämn beläggning och högre råvarukostnader..

Under våren var Vida del av en omtalad bolagsaffär då 70 procent av aktierna såldes till kanadensiska träkoncernen Canfor Corporation. Detta kommenteras i delårsrapporten med: ”Vida fortsätter som ett självständigt bolag och med lokal ledning. Effekterna av de förväntade synergierna för försäljning av trävaror på export följer plan”.

Publicerad:
 • Biogasanläggning

  Gas från grot i malpåse

  BIOENERGI. Storsatsningen i Göteborg på drivmedel från grot stannade av. Tekniken finns, men inte marknaden.
 • Annons
 • ”Andelen skyddad skog överdrivs”

  Naturvårdsverket anser att nio procent av Sveriges skogar är skyddade genom avsättning. Enligt Skogsindustrierna är siffran nästan tre gånger så hög.
 • Vintriga skogsprojekt i podden

  Kategorier: Skogspodden
  I avsnitt 61 av Skogspodden pratas om  vinterns skötselprojekt i skogen. Dessutom bjuds på några personliga tabbar.
 • Annons
 • Virkesstudion #22 – Marknadsrapporter

  Kategorier: Virkesstudion #22
  Virkesstudion tar upp den senaste tidens marknadsrapporter. De ställer frågan: Är skogsägare obotliga optimister?
 • Nu finns nya data om skogen

  Kartor med uppdaterad information om exempelvis trädhöjd och virkesförråd finns nu tillgängliga för berörda skogsägare. Datan kommer från den pågående laserskanningen och omfattar hittills en femtedel av Sveriges skogar.
 • Annons