Vida nöjda trots sänkta trävarupriser

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: Björn Svensson, SKOGEN-bild.
Vida presenterar ett gott resultat för första halvåret 2019.  En virkesmarknad som ger sämre betalt för sågade trävaror har dock påverkat lönsamheten negativt.

Rörelseresultatet för Vida nådde 434 miljoner kronor för årets första sex månader. Det innebar en minskning med 44 miljoner jämfört med samma period 2018,. Vida beskriver dock konjunkturen som fortsatt god. Den kännetecknas av bra efterfrågan och gynnsamma valutakurser, uppger man.

Annons
Annons

Lönsamheten har dock påverkats negativt av en successiv sänkning av priserna på trävaror som väntas fortsätta under hösten. Ökad produktion av trävaror främst i Centraleuropa med anledning av stora barkborreangrepp, uppges vara den främsta orsaken.

Till viss del kommer de sjunkande trävarupriserna att kompenseras av högre produktivitet och lägre råvarukostnader, enligt Vidas halvårsrapport.

Vida summerar även  god efterfrågan på förpackningsmaterial och biobränslen. Men modultillverkningen av lägenheter, som nu är i en expansionsfas, har problem med intjäningen på grund av uppstartskostnader, ojämn beläggning och högre råvarukostnader..

Under våren var Vida del av en omtalad bolagsaffär då 70 procent av aktierna såldes till kanadensiska träkoncernen Canfor Corporation. Detta kommenteras i delårsrapporten med: ”Vida fortsätter som ett självständigt bolag och med lokal ledning. Effekterna av de förväntade synergierna för försäljning av trävaror på export följer plan”.

Publicerad:
 • Ytterligare en pappersmaskin stängs 

  Nu planeras nedstängning av ytterligare en pappersmaskin i Norden. 140 anställda berörs vid Stora Ensos anläggning i Hyltebruk.
 • Annons
 • Virkesstudion #39 – Global utblick

  I Virkesstudion diskuterar Per Hedberg virkesmarknaden ur ett globalt perspektiv med Håkan Ekström, Wood Resources International.
 • Yrkesvägen till fossilfrihet

  Kategorier: Skogssverige, jägmästare
  Genom jägmästaryrket kan man högst påtagligt bidra till ett fossilfritt Sverige. Det är Lena Jonsson ett bevis på.
 • Annons
 • Finaste medaljen för lyskraftig skogsforskning

  Sveriges lantbruksuniversitet ger sin finaste medalj till en av sina mest citerade forskare. Han heter Jan Stenlid och är professor i skogsträdens patologi. 
 • Brand gör långvarig mångfaldsnytta

  Skalbaggar är viktiga för skogens biologiska mångfald. Nu visar forskning att skogsbränder kan gynna vissa hotade arter under lång tid. 
 • Annons