Vida nöjda med halvåret

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Vida-koncernens halvårsresultat sjönk med närmare 40 procent jämfört med i fjol. Ett bra rörelseresultat efter förutsättningarna, anser ledningen.
Nettoomsättningen på 3,3 miljarder kronor innebar en smärre sänkning jämfört med första halvåret  2019. Rörelseresultatet, däremot, sjönk desto mer: från förra årets 434 miljoner kronor till  267 miljoner i år.
Efter förutsättningarna ett bra resultat som påverkats av ett högre utbud av sågade trävaror och en nedgång av försäljningspriserna sedan hösten 2019. Effekterna av covid-19 har hittills påverkat resultatet i mindre omfattning, den högre efterfrågan i bygghandeln drivet av ”gör det själv”-boomen i stora delar av världen har kompenserat den lägre efterfrågan hos industrikunderna. Det är framför allt leveranser till England, delar av Asien och Mellanöstern som har påverkats negativt medan efterfrågan i Nordeuropa och USA har varit på en högre nivå”,  säger Vidas koncernchef Måns Johansson i en skriftlig kommentar.
 
GYNNSAM VALUTAKURS
Sammantaget har sågade trävaror gynnats av såväl god efterfrågan som valutakurser under perioden.
Men träförpackningar haar påverkats  av minskad efterfrågan från fordonsindustrin under pandemin. Viss kompensering har dock skett genom ökningar till andra kunder och lönsamheten anses acceptabel.
Produktionen av byggmoduler gynnas av fleråriga avtal och verksamheten fortsätter att expandera. Men uppstartskostnader och ojämn beläggning har präglat halvåret vilket drabbat intjäningen. För biobränsle är det tuffare. En mild vinter skapade ett överskott på marknaden
 
För återstoden av 2020 finns en del frågetecken.
– Vi ser en fortsatt god marknad för trävaror under inledningen av andra halvåret och med det bibehållen lönsamhet. De negativa effekterna av covid-19, Brexit och konjunkturen är svåra att överblicka men kommer att påverka Vida i någon form. I det längre perspektivet påverkas resultatet av konjunktur- och valutsvängningar”, skriver Månas Johansson.
 
Publicerad:
 • Avverkningarna minskar i år

  Kategorier: skogsavverkning
  De totala avverkningarna väntas landa på 91 miljoner skogskubikmeter i år, en minskning med tre procent jämfört med förra året.
 • Annons
 • Skogspodden gör hembesök hos trädförädlare

  I avsnitt 71 besöker Skogspodden Bo Karlsson, som är skogsgenetiker, på hans gård i Södra Vi.
 • De får årets Guldkvistar

  Stora Insatser för säkrare skogsarbete, kvinnligt nätverksbyggande och nationell klimatsamordning belönas med Föreningen Skogens Guldkvistar.
 • Annons
 • "Bioekonomin blir inget slukhål av virke"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Bioekonomi
  SKOGENdebatt. Att bioekonomin kommer att orsaka ett slukhål i virkesförsörjningen sprids som en sanning. Men det är en slutsats som bygger på felaktiga antaganden, skriver Sten B Nilsson och Nippe Hylander.
 • Massafabrik

  Har botten gått ur massavedsmarknaden?

  Priserna faller, pappersmaskiner stänger. Tror du att det kommer en återhämtning, eller kommer svensk massaved att konkurreras ut när produktionen ställs om från grafiskt papper till förpackningar? Eller är våra svenska träfibrer och vår teknik oslagbara? Svara på månadens fråga!
 • Annons