Vi vill inte ta hand om klimatsoporna!

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
En gång är ingen gång. Två gånger är en gonggong. Stora bränder med bara fyra års mellanrum. Det går inte att koppla dem till ett ändrat klimat rent ­matematiskt. Men det är oroande. Naturen bankar ­varnande på gonggongen. Har vi just sett den nya blivande svensk sommar?

Skogen och skogsbrukarna kommer troligen att höra till de första offren när det klimat som forskarna varnar för slår till på allvar. Bränder, stormar, skade­görare, översvämning, dålig bärighet. Men troligen också förlorad artrikedom på våra skiften och en rad effekter som vi ännu inte tänkt på.

Annons
Annons

Tidningen SKOGENDu läser nu ett smakprov ur tidningen SKOGEN.
Prova 3 nr för 149 kr. Digitala utgåvor ingår»
Redan innan dessa faller över oss riskerar skogs­brukarna också att bli offer för desperata politiska klimatåtgärder. Greenpeace förklarade nyligen att skogs­ägarna är skuld till sommarens väder och bränder. Få politiker agerar förhoppningsvis på en så dålig analys.

Däremot har en så tung organisation som Kungliga vetenskapsakademien gått in i debatten i en liknade tonart. Enkelt uttryckt menar akademien, med sina europeiska kollegor i ryggen, att man bara bör betrakta skogsenergi som förnybar om det enskilda beståndet hinner återställa sitt fulla kolförråd innan klimatet har ändrats.
Det torde innebära att man bara vill se tioåriga ­grödor. För om tio år riskerar vi att spräcka 1,5-­gradersmålet som akademierna ser som en bortre gräns. I praktiken talar vi alltså om att låta skogs­bränslet stå kvar i skogen.

Akademierna har faktiskt rätt i att det ger störst ­klimateffekt på kort sikt att stoppa avverkningarna. Att elda olja i stället för skog. Men om 80 år – allt annat lika – har man då spytt ut en väldig massa fossil koldioxid. Att elda olja för att låta skogen stå är alltså en omvänd bild av att kissa i byxorna. I stället för att det värmer skönt i början kyler det skönt i början. Men sedan blir det varmt. Obehagligt varmt.

Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareBengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareDet fasansfulla är att nya beräkningar ökar ­trycket på politikerna att vidta panikåtgärder: Temperaturen kan tidigt passera tröskelvärden där klimatet skenar. Det ökar trycket på att ta till kortsiktiga lösningar.

Hittills har skogssektorn tagit på sig rollen som snälla tjejer och killar som bidrar till ett bättre klimat. Intagit försvarsställning. Det är dags att ställa krav på resten av samhället också. Vi behöver en klimat­politik som bromsar utsläppen, inte fångar upp dem. En lösning på klimathotet är inte, som många påstår, att låta skogen stå och bli en jättelik klimatsoptipp för växthusgaser.

Vi vill inte bli tvugna att ta hand om soporna! Eller se skogen brinna upp.

SKOGEN 8/2018

 

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Nu påbörjas rekordbygge i trä

  En av världens högsta träbyggnader börjar resas i Skellefteå. Det 80 meter höga kulturhuset byggs till stor del av gran från Västerbotten.
 • Annons
 • Ny film lär dig ungskogsröjning

  I en ny film kan du lära dig ungskogsröjning steg för steg.
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Polarisera skogsbruket!

  Folk klagar över att världen polariseras. Men vi borde kanske ha mer av den varan. Åtminstone i skogen.
 • Annons
 • Virkesstudion på Skogsnolia

  Nu finns ett nytt avsnitt av Virkesstudion inspelat på Skogsnolia. Tidningen SKOGENS Bengt Ek medverkar och berättar om det bästa med skogsmässor.
 • Konjunkturavmattning med tillförsikt

  Med stormar och bakborreangrepp ökar avverkningarna  i Europa vilket ger en något mättad trävarumarknad med välfyllda lager, enligt en ny rapport som dock ser positiva förutsättningar framöver.
 • Annons