Vi vill fortsätta göra gott i skogen!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Mats Bildström, SKOGEN-bild.
DEBATT Vi, 12 000 skogsägare i Mellannorrland, har under de senaste 30 åren ofta blivit utmålade som några slags miljömarodörer. Detta tog ny fart efter Skogsstyrelsens paus av nyckelbiotopsregistrering i nordvästra Sverige. Vi känner inte igen oss i denna bild. Det säger Norrskogs föreningsstämma 2017, i ett uttalande.

Skogsbruk har förekommit i vårt område sedan 1800-talets mitt. Vi är privata skogsägare med relativt små fastigheter som vi alla brukar på olika sätt och med olika personliga mål. Gemensamt för oss är en önskan att lämna över en välskött skog till kommande generationer. Att det fortfarande finns höga naturvärden i våra skogar talar sitt tydliga språk, vi har tagit ansvar på frivillig väg. 

Annons
Annons

Samtidigt upplever vi att just den principen ”frihet under ansvar”, som Sveriges skogspolitik bygger på, utmanas och urholkas genom politiska beslut och myndigheters agerande. Detsamma gäller för den grundlagsfästa äganderätten. 

Vi skogsägare vill fortsätta den positiva utveckling som skett på skogsbrukets alla områden, även miljöområdet, sedan en ny skogsvårdslag och principen om frihet under ansvar etablerades för snart 25 år sedan.

Norrskogs medlemmar kan inte acceptera att utpekas som miljöbovar, trots att vi tar ett klart större miljöansvar än vad lagen kräver. Vi kan inte heller acceptera en smygande utveckling som steg för steg inskränker våra möjligheter att bedriva ett hållbart, långsiktigt och lönsamt skogsbruk. 

Det är hög tid att ansvariga politiker sätter ner foten och tar ställning till hur skogsresursen ska användas. Den kan användas som idag, för att på ett hållbart sätt generera underlag för välfärden, skapa arbetstillfällen, binda koldioxid ur atmosfären och producera klimatsmarta material. Den utveckling vi ser riskerar att ge Sverige mindre av dessa nyttigheter. 

Så länge det saknas en tydlighet från riksdag och regering befarar vi att den tendensiösa skogsdebatten där skogsbrukare smutskastas, och utvecklingen mot en mer subjektiv och rättsosäker behandling från berörda myndigheters sida, kommer att fortsätta. 

Det gagnar inte landets ekonomi. Vårt brukande av skog är faktiskt en av hörnstenarna i finansieringen av vård, skola och omsorg. Det gynnar heller inte utvecklingen av skogsbygderna, arbetet mot klimatförändringar eller den biologiska mångfalden i skogen.

Norrskogs årsstämma 2017 uppmanar därför regeringen och riksdagens övriga partier att tydligt ge sin syn på hur man vill att skogsresursen ska nyttjas för att skapa största möjliga nytta för människor och miljö. Ge oss möjlighet att fortsätta göra gott av och i skogen! 

Norrskogs föreningsstämma 2017

 

Opinion
Publicerad:
 • Gödsel sprids i skogen

  Nu kartläggs ­gödsling och klimat

  Skogsgödsling ökar tillväxten, bindningen av kol och klimatnyttan. Verkar det som. Åtminstone i vissa skogstyper. Om fyra år vet vi mer om hela ­bilden, hoppas en grupp SLU-forskare.
 • Annons
 • Dimmig skogssiluett

  ”Den boreala ­skogen är jordens lunga”

  Med intensifierad skogsvård kan tillväxten i den ­boreala ­skogen fördubblas under en tioårsperiod. Det visar ett ­forsk­ningsprogram i Norrbotten som pågått i 15 år. Till­växten binder kol och främjar ­klimatarbetet -vilket skulle kunna ge skogs­ägarna ­in­täkter i form av utsläppsrätter.
 • ”Kalavverkning måste fasas ut”

  DEBATT. Alla skogar med höga naturvärden måste skyddas och kalavverkning fasas ut. Det är kris i skogen,  skriver 70 organisationer från 25 länder och 30 forskare i ett upprop till politiker och myndigheter.
 • Annons
 • ”Skogsnäringen är inget särintresse”

  Kategorier: debatt, John Widegren, SvD
  Jag kan konstatera att Sten B Nilsson och Moderaterna har olika syn på vad ett särintresse är. Och att Moderaterna skulle ta bort pengarna för nya reservat är helt enkelt inte sant, skriver John Widegren (M) i en slutreplik i SvD.
 • Trädhotell får pris för ekoturism

  Treehotel i Harads utanför Boden har vunnit pris för att de "bäst levandegör svensk ekoturism".
 • Annons