”Vi välkomnar tillväxtmål”

19 december 2023 Norra Skog välkomnar Skogsstyrelsens mål om ökad tillväxt i landets skogar.

”Vi välkomnar tillväxtmål”
Genrebild.

Detta är en fråga som vi drivit i många år, skriver skogsägarföreningen i ett pressmeddelande. Förutom klimatnytta genom att utgöra kolsänka och ersätta fossila produkter kan ett större virkesförråd ge sysselsättning i hela landet, anser de.

– Sedan länge finns miljömål för skogen. För att balansera både produktion och miljö är det viktigt att det även finns mål för ökad tillväxt i skogen. För att en långsiktigt hållbar utveckling i skogen ska bli verklighet krävs nu tydliga prioriteringar och beslut på politisk nivå. Detta gäller inte minst frågan om hur stor del av skogsmarken som ska utgöras av virkesproduktionsmark respektive mark som ska undantas från virkesproduktion, säger Stig Högberg, styrelseordförande i Norra Skog.

Man vill också påminna om att av den utveckling av virkesförrådet son inleddes på 1920-talet innebar engagerade skogsägare och framåtsyftande innovationer.

Samtidigt är föreningen medveten om att skogens tillväxt avtagit på senare tid.

– Norra Skog har utvecklat ett nytt skötselprogram ”Värdeskapande Skogsskötsel” där tre begrepp är centrala: tidpunkt, trädslag och täthet. En lite mer offensiv skötselmodell kallar vi för 4T, där ett fjärde T lagts till som står för tillväxthöjande åtgärder. För att möta behovet att bruka skog efter andra mål, har Norra Skog även utvecklat något vi kallar alternativa beståndsanpassade skötselmetoder  säger Olof Falkeström, skogsskötselspecialist.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb