”Vi tvingas bli skogsskövlare”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Per Bergenheim, SKOGEN-bild.
DEBATT. Det kom ett brev till tidningen SKOGEN. "Nu tvingas jag förstöra den skog som generationer sparat", skriver en skogsägare med dåligt samvete.

En skogsägare skriver i frustration: ”Vi tvingas förstöra våra fina gammelskogar”.

Annons
Annons

Det här resonemanget hör vi på tidningen allt oftare. Upprinnelsen är den oro som markägare känner för att just deras skog ska beläggas med avverkningsstopp genom att den klassas som nyckelbiotop, det vill säga har höga naturvärden som oftast finns i äldre skog.  Bättre förekomma än förekommas, tycks många resonera och väljer att avverka skog som de annars tänkt spara.

Just den här värmländska skogsägaren ser en ökad fara i de landstäckande nyckelbiotopsinventeringar som regeringen beslutat om. Och det får hen att skrida från ord till handling.

”Naturskyddsföreningen är Sveriges största skogsskövlare! Genom att få regeringen att besluta om en ny nyckelbiotopsinventering tvingar det oss skogsägare att förstöra våra fina gammelskogar. Om vi inte gör det kommer staten att tvångsinlösa vår gammelskog som sparats under generationer”.

Om ett område klassas som nyckelbiotop får jag inte röra den, befarar brevskrivaren.

”Staten kan genom Skogsstyrelsen och länsstyrelsen besluta att områdena ska tvångsinlösas. Jag som skogsägare kan då inte göra någonting. Däremot, om jag nu innan de blir nyckelbiotop avverkar biologiskt värdefulla träd blir området ointressant för Naturskyddsföreningen och staten. Tyvärr! Nu tvingas jag förstöra det som generationer sparat”.

Brevet är undertecknat: ”Skogsägare med dåligt samvete”.

 

 

Opinion
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Nu påbörjas rekordbygge i trä

  En av världens högsta träbyggnader börjar resas i Skellefteå. Det 80 meter höga kulturhuset byggs till stor del av gran från Västerbotten.
 • Annons
 • Ny film lär dig ungskogsröjning

  I en ny film kan du lära dig ungskogsröjning steg för steg.
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Polarisera skogsbruket!

  Folk klagar över att världen polariseras. Men vi borde kanske ha mer av den varan. Åtminstone i skogen.
 • Annons
 • Virkesstudion på Skogsnolia

  Nu finns ett nytt avsnitt av Virkesstudion inspelat på Skogsnolia. Tidningen SKOGENS Bengt Ek medverkar och berättar om det bästa med skogsmässor.
 • Konjunkturavmattning med tillförsikt

  Med stormar och bakborreangrepp ökar avverkningarna  i Europa vilket ger en något mättad trävarumarknad med välfyllda lager, enligt en ny rapport som dock ser positiva förutsättningar framöver.
 • Annons