”Vi tvingas bli skogsskövlare”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Per Bergenheim, SKOGEN-bild.
DEBATT. Det kom ett brev till tidningen SKOGEN. "Nu tvingas jag förstöra den skog som generationer sparat", skriver en skogsägare med dåligt samvete.

En skogsägare skriver i frustration: ”Vi tvingas förstöra våra fina gammelskogar”.

Annons
Annons

Det här resonemanget hör vi på tidningen allt oftare. Upprinnelsen är den oro som markägare känner för att just deras skog ska beläggas med avverkningsstopp genom att den klassas som nyckelbiotop, det vill säga har höga naturvärden som oftast finns i äldre skog.  Bättre förekomma än förekommas, tycks många resonera och väljer att avverka skog som de annars tänkt spara.

Just den här värmländska skogsägaren ser en ökad fara i de landstäckande nyckelbiotopsinventeringar som regeringen beslutat om. Och det får hen att skrida från ord till handling.

”Naturskyddsföreningen är Sveriges största skogsskövlare! Genom att få regeringen att besluta om en ny nyckelbiotopsinventering tvingar det oss skogsägare att förstöra våra fina gammelskogar. Om vi inte gör det kommer staten att tvångsinlösa vår gammelskog som sparats under generationer”.

Om ett område klassas som nyckelbiotop får jag inte röra den, befarar brevskrivaren.

”Staten kan genom Skogsstyrelsen och länsstyrelsen besluta att områdena ska tvångsinlösas. Jag som skogsägare kan då inte göra någonting. Däremot, om jag nu innan de blir nyckelbiotop avverkar biologiskt värdefulla träd blir området ointressant för Naturskyddsföreningen och staten. Tyvärr! Nu tvingas jag förstöra det som generationer sparat”.

Brevet är undertecknat: ”Skogsägare med dåligt samvete”.

 

 

Opinion
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons