”Vi tvingas bli skogsskövlare”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Per Bergenheim, SKOGEN-bild.
DEBATT. Det kom ett brev till tidningen SKOGEN. "Nu tvingas jag förstöra den skog som generationer sparat", skriver en skogsägare med dåligt samvete.

En skogsägare skriver i frustration: ”Vi tvingas förstöra våra fina gammelskogar”.

Annons
Annons

Det här resonemanget hör vi på tidningen allt oftare. Upprinnelsen är den oro som markägare känner för att just deras skog ska beläggas med avverkningsstopp genom att den klassas som nyckelbiotop, det vill säga har höga naturvärden som oftast finns i äldre skog.  Bättre förekomma än förekommas, tycks många resonera och väljer att avverka skog som de annars tänkt spara.

Just den här värmländska skogsägaren ser en ökad fara i de landstäckande nyckelbiotopsinventeringar som regeringen beslutat om. Och det får hen att skrida från ord till handling.

”Naturskyddsföreningen är Sveriges största skogsskövlare! Genom att få regeringen att besluta om en ny nyckelbiotopsinventering tvingar det oss skogsägare att förstöra våra fina gammelskogar. Om vi inte gör det kommer staten att tvångsinlösa vår gammelskog som sparats under generationer”.

Om ett område klassas som nyckelbiotop får jag inte röra den, befarar brevskrivaren.

”Staten kan genom Skogsstyrelsen och länsstyrelsen besluta att områdena ska tvångsinlösas. Jag som skogsägare kan då inte göra någonting. Däremot, om jag nu innan de blir nyckelbiotop avverkar biologiskt värdefulla träd blir området ointressant för Naturskyddsföreningen och staten. Tyvärr! Nu tvingas jag förstöra det som generationer sparat”.

Brevet är undertecknat: ”Skogsägare med dåligt samvete”.

 

 

Opinion
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Ytterligare en pappersmaskin stängs 

  Nu planeras nedstängning av ytterligare en pappersmaskin i Norden. 140 anställda berörs vid Stora Ensos anläggning i Hyltebruk.
 • Annons
 • Virkesstudion #39 – Global utblick

  I Virkesstudion diskuterar Per Hedberg virkesmarknaden ur ett globalt perspektiv med Håkan Ekström, Wood Resources International.
 • Yrkesvägen till fossilfrihet

  Kategorier: Skogssverige, jägmästare
  Genom jägmästaryrket kan man högst påtagligt bidra till ett fossilfritt Sverige. Det är Lena Jonsson ett bevis på.
 • Annons
 • Finaste medaljen för lyskraftig skogsforskning

  Sveriges lantbruksuniversitet ger sin finaste medalj till en av sina mest citerade forskare. Han heter Jan Stenlid och är professor i skogsträdens patologi. 
 • Brand gör långvarig mångfaldsnytta

  Skalbaggar är viktiga för skogens biologiska mångfald. Nu visar forskning att skogsbränder kan gynna vissa hotade arter under lång tid. 
 • Annons