”Vi tror stenhårt på Lettland”

6 december 2006 Har du några miljoner kronor över och vill placera dem i skog? I Lettland är markpriserna låga, virkespriserna höga och arbetskraften billig. Skogssällskapet hjälper svenskar att köpa och sköta skog genom bolaget Skogssällskapet Latvia.

”Vi tror stenhårt på Lettland”

— Vi tror stenhårt att det är en bra idé för svenska skogsbrukare, säger VD Lars Hedlund. I Lettland blir det inte lika många okända faktorer som om man investerar i skog i mer avlägsna länder. Vi agerar på samma virkesmarknad som i Sverige, bland annat säljer vi till Södra, Stora Enso och Korsnäs. Klimatet är detsamma och trädslagen också: tall, gran, björk, al, lite hybridasp.

Hur ser kalkylen ut? Är skogsmark i Lettland en bra investering?
Kostnaden är i genomsnitt 8000 kronor per hektar. Och så blir det förvaltningskostnader. Virkespriserna är som i Sverige eller Finland men den privata skogen brukar inte vara särskilt välskött och virkesrik. Kostnaden för arbetskraft i skogen är bara en tredjedel mot Sverige.
Vi köper gårdar, ofta är två tredjedelar obrukad jordbruksmark och en tredjedel skog. Det mesta av jordbruksmarken ska planteras med skog. Men det tar tid. Under några år kan man då få ett kassaflöde genom EUs jordbruksstöd. Tillsammans med intäkterna från virket kan man räkna med ett nollsummespel under de första åren — om man räknar bort de 8000 som är betalda för marken. 1000 hektar kanske omsätter en dryg halvmiljon kronor per år i början.
Den planterade skogen växer ungefär som i Sverige på jordbruksmark. Så man kan räkna med en förstagallring om 25 år. Eftersom arbetskostnaden är låg kan en förstagallring idag ge 5000 kronor netto per hektar.

Kan fastigheten få en snabb värdeökning?
För några år sedan kostade marken 3000 kronor. Nu är den uppe i 8000. Men man kan inte räkna med samma snabba ökning framöver. Nu är investeringen långsiktig. Många av våra kunder köper till efter hand. För att priserna inte ska trissas upp när de konkurrerar om tillköp arbetar vi bara med en svensk per socken.
Räknat i virke ligger fastighetspriserna bara på omkring 120 kronor per kubikmeter. En rotpost kan ge 300 kronor per kubik, men det här är ingen klipparmarknad: Fastigheter som är välskötta och med virkesrika skogar kostar därefter.

För vem är investeringen intressant?
Man bör vara intresserad av minst 200 eller 300 hektar, och upp till några tusen. Flera kunder ligger omkring 1000 hektar.
Förutom att Skogssällskapet äger 9000 hektar förvaltar vi skog åt ungefär 20 investerare. Några är större placerare. Men den största gruppen är svenska privata familjer med erfarenhet av skogsbruk. Det är en trevlig kategori, med en kunnig och ödmjuk inställning till skogsbruket. Några vill i god tid förbereda generationsskifte.
De flesta är inte inställda på att flytta till Lettland själva. De kommer kanske över en gång per kvartal. Vi brukar därför förvalta skogen åt alla våra kunder. Den kostnaden hamnar på 75 till 100 kronor per hektar och år.

Vilket värde har jakten?
Granskogarna har inga höga viltboniteter. Har man ”bara” omkring 1000 hektar brukar det vara bättre att upplåta jakten gratis till lokalbefolkningen. Det skapar goda relationer, många svenska investerare kommer över några helger och jagar i laget. Man blir en i gänget.

Om man arrenderade ut jakten skulle den ändå inte ge mer än några kronor per hektar skogsmark. Men det kan ju ändras i framtiden.
Kan ni hjälpa till med investeringar i fler länder?
Inte ännu. Men vi tittar på Estland och Litauen. Länder som Ukraina och Rumänien kan också vara intressanta. Att rusta upp skogsmark i träda ligger ju väl i linje med Skogssällskapets ursprungliga uppdrag.

Text: Bengt Ek

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb