DEBATT.

”Vi tar självklart ansvar för naturvården”

17 mars 2017 Vi kommer självklart att fortsätta ta vårt ansvar för naturvården i Jämtland och Härjedalen. Och vi bidrar gärna med vår kunskap om nyckelbiotoper i regionala samverkansmöten. Det skriver representanter för skogsnäringen med anledning av att Skogsstyrelsen stoppat inventeringarna av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige.

”Vi tar självklart ansvar för naturvården”

Vi som företrädare för skogsbranschen i Jämtland och Härjedalen har sedan sommaren fört en dialog med Skogsstyrelsen om deras hantering av nyckelbiotoperna i västra delarna av länet. Vår uppfattning har varit att Skogsstyrelsen förändrat sitt arbetssätt med nyckelbiotopsbedömningarna vilket lett till en stor osäkerhet för såväl branschen som den enskilde skogsägaren.

Vi har framfört våra uppfattningar i media och i samverkansmöten med Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen har gjort liknande analyser i den rapport om nyckelbiotopsarbetet som de presenterade i höstas, och frågan har lyfts även i ett nationellt sammanhang.

Under förra veckan meddelade Skogsstyrelsen att de kommer att göra en paus i nyckelbiotopsinventeringen och se över metoden då den är osäker att använda för bedömning och avgränsning i nordvästra Sverige. Det glädjer oss att myndigheten har börjat lyssna på branschen.

Det skapar goda förutsättningar för ett fortsatt hållbart och lönsamt skogsbruk i vårt län.

Vi har under väldigt många år haft en skogspolitik i Sverige som byggt på sektorsansvar och frivillighet. Det har skapat stora naturvärden i skogen samtidigt som det kunnat ge sysselsättning och skatteintäkter. Skogspolitiken har varit långsiktig och det har varit tydliga spelregler. De senaste åren har Skogsstyrelsen vikit av från den linjen, därför känns det mycket bra att se hur myndigheten så sakteliga börjar hitta tillbaka till ett fruktbart samarbete med branschen.

Vi kommer självklart att fortsätta ta vårt ansvar för naturvården i länet.

Därför fortsätter vi också gärna att bidra med vår kunskap i regionala samverkansmöten om nyckelbiotoperna.

Mats Andersson, VD Gällö Skog AB

Anna Klockervold, Virkesområdeschef Mellanskog

Henrik Mårtensson, Skogschef Persson Invest Skog

Pelle Sallin, delägare och styrelseordförande Fria Skog

Lars Svensson, Råvaruchef Rödins trä

Susanne Öberg, regionchef LRF

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb