”Vi tar självklart ansvar för naturvården”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Företrädare för skogsnäringen i Härjedalen och Jämtland gläds åt beslutet att pausa nyckelbiotopsinventeringarna. Foto: Per Ericsson, SKOGEN-bild.
DEBATT Vi kommer självklart att fortsätta ta vårt ansvar för naturvården i Jämtland och Härjedalen. Och vi bidrar gärna med vår kunskap om nyckelbiotoper i regionala samverkansmöten. Det skriver representanter för skogsnäringen med anledning av att Skogsstyrelsen stoppat inventeringarna av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige.

Vi som företrädare för skogsbranschen i Jämtland och Härjedalen har sedan sommaren fört en dialog med Skogsstyrelsen om deras hantering av nyckelbiotoperna i västra delarna av länet. Vår uppfattning har varit att Skogsstyrelsen förändrat sitt arbetssätt med nyckelbiotopsbedömningarna vilket lett till en stor osäkerhet för såväl branschen som den enskilde skogsägaren.

Annons
Annons

Vi har framfört våra uppfattningar i media och i samverkansmöten med Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen har gjort liknande analyser i den rapport om nyckelbiotopsarbetet som de presenterade i höstas, och frågan har lyfts även i ett nationellt sammanhang.

Under förra veckan meddelade Skogsstyrelsen att de kommer att göra en paus i nyckelbiotopsinventeringen och se över metoden då den är osäker att använda för bedömning och avgränsning i nordvästra Sverige. Det glädjer oss att myndigheten har börjat lyssna på branschen.

Det skapar goda förutsättningar för ett fortsatt hållbart och lönsamt skogsbruk i vårt län.

Vi har under väldigt många år haft en skogspolitik i Sverige som byggt på sektorsansvar och frivillighet. Det har skapat stora naturvärden i skogen samtidigt som det kunnat ge sysselsättning och skatteintäkter. Skogspolitiken har varit långsiktig och det har varit tydliga spelregler. De senaste åren har Skogsstyrelsen vikit av från den linjen, därför känns det mycket bra att se hur myndigheten så sakteliga börjar hitta tillbaka till ett fruktbart samarbete med branschen.

Vi kommer självklart att fortsätta ta vårt ansvar för naturvården i länet.

Därför fortsätter vi också gärna att bidra med vår kunskap i regionala samverkansmöten om nyckelbiotoperna.

 

Mats Andersson, VD Gällö Skog AB
 
Anna Klockervold, Virkesområdeschef Mellanskog
 
Henrik Mårtensson, Skogschef Persson Invest Skog
 
Pelle Sallin, delägare och styrelseordförande Fria Skog
 
Lars Svensson, Råvaruchef Rödins trä
 
Susanne Öberg, regionchef LRF
 
Opinion
Publicerad:
 • Stormöte om granbarkborren

  Skogsstyrelsen bjuder in skogsägare och andra berörda till granbarkborrekonferens i Linköping den 26 februari.
 • Annons
 • Per-Axel Björkman

  Knäpp med mobilen - och gör utbon nöjd

  Kategorier: Sista ordet, Skogsägare, Utbo
  Vi är många skogsägare som bor långt från vår skog. För oss vore det en stor hjälp om skogsbolagen lät dokumentera slutfört uppdrag genom att bara knäppa några bilder med mobilen och bifoga till slutredovisningen, säger skogsägaren Per-Axel Björkman i Sista ordet.
 • ”Upptäck röjning!”

  PRISTAGARE. Hälsingeföretaget Jolo sprider kunskap och inspiration om skogsvårds­branschen. För det har de fått Föreningen Skogens Silverkvist. 
 • Annons
 • Så ska tillväxten öka med 20 procent

  Genom 88 åtgärder för en ökad hållbar skogsproduktion kan tillväxten i skogen öka med 20 procent fram till 2050 och därmed bidra till ett fossilfritt samhälle, enligt en rapport.
 • Silverkvisten

  Entreprenörer fick kvistar

  PRISADE. Nya Silverkvistar delades även ut i samband med Skogentreprenörerna SE:s årsmöte.
 • Annons