”Vi tar självklart ansvar för naturvården”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Företrädare för skogsnäringen i Härjedalen och Jämtland gläds åt beslutet att pausa nyckelbiotopsinventeringarna. Foto: Per Ericsson, SKOGEN-bild.
DEBATT Vi kommer självklart att fortsätta ta vårt ansvar för naturvården i Jämtland och Härjedalen. Och vi bidrar gärna med vår kunskap om nyckelbiotoper i regionala samverkansmöten. Det skriver representanter för skogsnäringen med anledning av att Skogsstyrelsen stoppat inventeringarna av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige.

Vi som företrädare för skogsbranschen i Jämtland och Härjedalen har sedan sommaren fört en dialog med Skogsstyrelsen om deras hantering av nyckelbiotoperna i västra delarna av länet. Vår uppfattning har varit att Skogsstyrelsen förändrat sitt arbetssätt med nyckelbiotopsbedömningarna vilket lett till en stor osäkerhet för såväl branschen som den enskilde skogsägaren.

Annons
Annons

Vi har framfört våra uppfattningar i media och i samverkansmöten med Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen har gjort liknande analyser i den rapport om nyckelbiotopsarbetet som de presenterade i höstas, och frågan har lyfts även i ett nationellt sammanhang.

Under förra veckan meddelade Skogsstyrelsen att de kommer att göra en paus i nyckelbiotopsinventeringen och se över metoden då den är osäker att använda för bedömning och avgränsning i nordvästra Sverige. Det glädjer oss att myndigheten har börjat lyssna på branschen.

Det skapar goda förutsättningar för ett fortsatt hållbart och lönsamt skogsbruk i vårt län.

Vi har under väldigt många år haft en skogspolitik i Sverige som byggt på sektorsansvar och frivillighet. Det har skapat stora naturvärden i skogen samtidigt som det kunnat ge sysselsättning och skatteintäkter. Skogspolitiken har varit långsiktig och det har varit tydliga spelregler. De senaste åren har Skogsstyrelsen vikit av från den linjen, därför känns det mycket bra att se hur myndigheten så sakteliga börjar hitta tillbaka till ett fruktbart samarbete med branschen.

Vi kommer självklart att fortsätta ta vårt ansvar för naturvården i länet.

Därför fortsätter vi också gärna att bidra med vår kunskap i regionala samverkansmöten om nyckelbiotoperna.

 

Mats Andersson, VD Gällö Skog AB
 
Anna Klockervold, Virkesområdeschef Mellanskog
 
Henrik Mårtensson, Skogschef Persson Invest Skog
 
Pelle Sallin, delägare och styrelseordförande Fria Skog
 
Lars Svensson, Råvaruchef Rödins trä
 
Susanne Öberg, regionchef LRF
 
Opinion
Publicerad:
 • Monteringshall Rottne

  Rottne siktar på dubbel kapacitet

  Kategorier: teknik, skogsmaskiner, Rottne
  MASKINER. Rottne Industri satsar på att om sex år kunna tillverka 300 skogsmaskiner per år i sin fabrik i orten Rottne norr om Växjö.
 • Annons
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Annons
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Annons