”Vi ser en generation framåt”

29 augusti 2016 DEBATT Det är få som tänker lika långsiktigt som vi skogsägare. Vi gör i regel inga bra kvartalsbokslut och behöver heller inte göra det. Vi ser någon generation framåt och det gynnar säkerligen också den vitryggiga hackspetten. Det skriver Karin Axelsson, en av Föreningen Skogens medlemmar.

”Vi ser en generation framåt”

Det har förekommit en del kommentarer med anledning av tidigare skogsutredaren Charlotta Riberdahls personliga synpunkter kring privat skogsägande. Mycket som sagts har varit bra, som exempelvis Föreningen Skogens och LRF:s kommentarer.

Men läste nyligen Aftonbladet där några ”åsiktsmaskiner” framhåller att landsbygdsministern enbart lyssnat på skogsindustrin när han bestämde att skogsutredaren skulle få sparken. Föreningen Skogen företräder inte skogsindustrins intressen och det gör inte heller Helena Jonsson på LRF.

Jag är själv skogsägare sedan år 1978. Vi har haft skogsbruk i familjen sedan drygt 200 år tillbaka. Det har inte varit självklart att nästa generation får överta olika skogsskiften utan det har ställts krav på att visa intresse för skogsbruket och även tillägna sig kunskaper.

När jag övertog, så fick jag börja med att bli  ordförande i en nybildad skogsbilvägförening med 12-15 fastigheter. Skogsbruket är beläget i Värmland och jag studerade juridik i Stockholm, men som många i min situation fick jag en ovärderlig hjälp av skogskunniga föräldrar och andra närstående. Det här är inte på något sätt unikt, utan tvärtom en rätt  så vanlig introduktion för unga skogsägare  – åtminstone har det hittills varit på det sättet.

Vi skogsägare är också förespråkare för goda naturvärden – det finns i regel inget motsatsintresse i att arbeta för en god produktivitet i skogen och att skydda naturvärdet och i många fall kan en god produktivitet gynna naturintresset. De här människorna som menar sig skydda skogen tycks leva kvar i en tid då flertalet av dem inte ens var födda och när skogsbolagens kalhyggen utan naturhänsyn var tillåtna.

Visst har det skett en del förbättringar för skogsägaren, samarbetet med Skogsstyrelsen fungerar oftast bra, de har i regel en helhetsbild som gör dem till bra rådgivare.  Lantbruksnämnden med deras prisprövning och annat  är inte saknad av någon.

Skattereglerna med positiv räntefördelning är bra på så sätt att de bara hindrar den riktigt snåle från avverkningar.

Jag arbetar till stor del med generationsskiften i familjeföretag och bland familjeföretagarna är det få som tänker lika långsiktigt som skogsägarna. Vi gör i regel inga bra kvartalsbokslut och behöver heller inte göra det, vi ser någon generation framåt och det gynnar säkerligen också den vitryggiga hackspetten.

Karin Axelsson , en medlem i Föreningen Skogen.

Är du också medlem i Föreningen Skogen och vill göra din röst hörd?

Maila till karin@skogen.se eller ring 08  412 15 25.

 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb