DEBATT.

”Vi måste höja ambitionerna”

3 april 2018   Jägmästarstudenteras vittnesmål om kränkningar är ett modigt initiativ som har starkt stöd av oss inom SLU:s ledning. Vi inser att vi måste höja ambitionerna ytterligare. Det skriver skolans ledning i en replik.Under parollen från hashtag till handling vittnar ett stort antal jägmästarstudenter om att exkluderande normer, kränkande attityder och sexism inte är historiska fenomen utan något som präglar delar av deras utbildning. De redovisar upprörande konkreta exempel och efterfrågar konkreta åtgärder för förändring. Det är ett modigt initiativ som har starkt stöd i SLU:s ledning!

Sedan några år tillbaka driver SLU:s skogsfakultet ett åtgärdsprogram för lika villkorsfrågor. Det omfattar bland annat särskilda utbildningar av alla chefer och kommittéledamöter och inom kort ska även kursledare och handledare ta del av samma utbildning.  Flertalet berättelser handlar dock om situationer kopplade till inbördes relationer mellan studenterna och attityder i skogssektorn. Även om få berättelser är lärar-student-relaterade, så framgår det tydligt hur utbildningssituationen fortfarande färgas av en kultur som inte har stöd i SLU:s värdegrund.

Vi inom SLU:s ledning inser att vi måste höja ambitionerna ytterligare. Idag har varje årskurs enskilda kortare kursmoment om lika villkorsfrågor. I framtiden kommer dessa att utökas och avsikten är bland annat. att studenterna ska få ta del av samma utbildning som de anställda. Vi måste – tillsammans med det stora flertal studenter (inklusive de flesta manliga) som har ett modernt förhållningssätt till lika villkorsfrågor – säkerställa en trygg och inkluderande studiemiljö fri från diskriminering och trakasserier, såväl på campus som i samband med exkursioner. Vi kommer att ta initiativ till ett möte mellan brevskrivarna, SLU:s ledning, företrädare för utbildningen och kårrepresentanter för att tillsammans identifiera de bästa verktygen för att nå de förändringar som brevskrivarna lyfter fram och som vi stöder.

Skogsbrukets roll förväntas öka i en framtida allt mer biobaserad ekonomi. Den utvecklingen ställer krav på skogssektorns kompetensförsörjning. I det sammanhanget måste alla duktiga potentiella skogs- och jägmästare och övriga skogsakademiker känna sig inkluderade, speciellt som skogsbruket blir alltmer mångfacetterat och komplext. Framtiden kräver en större och bredare kompetensbas och stor förmåga till tolerans och nytänkande. Skogsstudenterna, SLU och skogssektorn har allt att vinna på att ta uppropet från hashtag till handling på stort allvar!

Peter Högberg (rektor, SLU)

Karin Holmgren (prorektor med ansvar för SLU:s utbildningar)

Göran Ståhl (dekan för skogsfakulteten)

Anders Alanärä (vicedekan, med ansvar för skogsfakultetens utbildningar)

Ann Dolling (vicedekan, med ansvar för skogsfakultetens lika villkorsarbete)

Läs studenternas upprop här

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb