”Vi klarar konkurrensen från plantagerna”

29 december 2008 De kommande årtiondena blir en strid på kniven för den som vill sälja skandinaviskt lövvirke. Men plantagerna på södra halvklotet kommer inte att dränka oss med råvara över en natt.

Den prognosen gjorde Reidar Persson, nestor inom svensk forskning om jordens skogar, på SLUs skogskonferens.

I takt med att södra halvklotet tar över mer och mer av virkesproduktionen växer också lövets betydelse som industrivirke. Sedan år 1950 har andelen löv nästan fördubblats. Från 21 procent till 36 procent.

Och ökningen kan fortsätta. Två tredjedelar av världens skogar är lövskogar. Samtidigt finns det gott om plantager, så konkurrensen från syd blir tuff.
— Det finns 80 miljoner hektar plantager med exotiska trädslag. Tänk om man fick dem att avkasta 25 kubikmeter per hektar och år. Det är synnerligen möjligt att producera, många kan ge det dubbla. Det skulle motsvara hela dagens behov av industrivirke.

En undersökning i tropikerna på 850 miljoner hektar visade att bara 35 miljoner är skötta. Resten utgör en stor potential.

Men trots alla dessa möjligheter tror inte Reidar Persson att vi i Sverige är hopplöst ute med våra höga löner, våra bokar som behöver 120 år på sig att mogna eller vår björk som sällan kan sågas till fin plank.
— Av dagens 80 miljoner hektar plantager med utländska trädslag är sju miljoner produktiva. Och nu kommer bioenergin med en exploderande efterfrågan som förändrar allting.

Läs mer i senaste SKOGEN 12/08.

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb