"Vi hoppas på förutsägbarhet kring nyckelbiotoper"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Avgränsningen av nyckelbiotoper anses ha varit extra svår i fjällnära skogar. Foto: Kerstin Jonsson, SKOGEN-Bild.
- Det här är en bekräftelse på att Skogsstyrelsens arbetssätt när det gäller nyckelbiotoper inte fungerar i den här typen av skogar. Det säger Norrskogs skogschef Olof Falkeström om att inventeringen av nyckelbiotoper pausats i nordvästra Sverige.

- Vi vill ha en mer anpassad bedömningsgrund vid skydd av skog, en som tar hänsyn till omfattningen av likartade skogar i landskapet, säger Olof Falkeström.

Annons
Annons

Han hoppas att man nu ska kunna få en samsyn, och därmed även en förutsägbarhet, kring nyckelbiotopsbegreppet.

Att avgränsningen av nyckelbiotoper varit särskilt bekymmersam i nordvästra Sverige förklarar han med att skogen är mindre intensivt brukad. Detta beror i sin tur på längre avstånd till industrier och marknad.

- Plockhuggning har dock skett nästan överallt så det är fel att kalla det för urskog. Möjligen kan det också finnas en aspekt av kyligare och mer fuktigt klimat i fjällnära skogar, vilket inneburit längre trädkontinuitet beroende på färre skogsbränder. Vissa störningskänsliga arter som idag klassas som hotade är gynnade av detta, säger Olof Falkeström.

Enligt honom kommer Norrskog att fortsätta arbeta med naturvärdesbedömning enligt ”skogsbiologernas modell”.

- Det gör vi både när vi gör skogsbruksplaner, vid virkesköp och vid avverkningsplanering. Innan avverkning är det alltså två – tre kontrollpunkter som ska fånga höga naturvärden. När vi hittar bestånd med höga naturvärden blir det en diskussion med i första hand markägaren, och i nästa steg med berörda myndigheter. Vi står fast vid vår nyckelbiotopspolicy att inte avverka bestånd som är registrerade som nyckelbiotoper eller som håller motsvarande klass, säger han.

I Norrskogs område är det de fjällnära kommunerna i södra Lappland, Strömsund, Krokom, Åre, Östersund och Berg som främst berörs.

Bakgrund inventeringspaus: Metodiken att klassa och avgränsa nyckelbiotoper håller inte måttet nordvästra Sverige, motiverade Skogsstyrelsen inventeringspausen som infördes 10 mars. Skogsägarföreningar välkomnade beslutet medan naturskyddsorganisationer förfasades.

- Det här är ett av de största sveken mot naturvården vi sett i Sverige på länge. Effekten blir att särskilt skyddsvärd och känslig skog, där det finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter, riskerar att avverkas, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen i en presskommentar.

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • ”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”

  Kategorier: debatt, Peter Engblom
  SKOGENdebatt. Vi håller med skogsägarna om att levererade plantor inte var i fullgott skick,  men vi bedömer att de kommer att ge fin skog med tiden. Det skriver Peter Engblom från SCA Skog Norrplant i en replik.
 • Annons
 • Tv-spelskontroll styr skotare på distans

  Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
 • Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren

  Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst. Kartorna kommer att finnas på Skogsstyrelsens webbplats i början av nästa år.
 • Annons
 • Jacob Edlund, Biometria

  Kritiserade mätmetoden dominerar fortfarande

  MATRISFUB. Ett år senare har fortfarande inget av sågverken börjat använda den nya formen av topp-rot-mätning som Biometria rekommenderar. Matriserna är fortfarande kvar.
 • Baltspecial i Virkesstudion 

  I avsnitt 17 av Virkesstudion står den baltiska virkesmarknaden i fokus.
 • Annons