"Vi hoppas på förutsägbarhet kring nyckelbiotoper"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Avgränsningen av nyckelbiotoper anses ha varit extra svår i fjällnära skogar. Foto: Kerstin Jonsson, SKOGEN-Bild.
- Det här är en bekräftelse på att Skogsstyrelsens arbetssätt när det gäller nyckelbiotoper inte fungerar i den här typen av skogar. Det säger Norrskogs skogschef Olof Falkeström om att inventeringen av nyckelbiotoper pausats i nordvästra Sverige.

- Vi vill ha en mer anpassad bedömningsgrund vid skydd av skog, en som tar hänsyn till omfattningen av likartade skogar i landskapet, säger Olof Falkeström.

Annons
Annons

Han hoppas att man nu ska kunna få en samsyn, och därmed även en förutsägbarhet, kring nyckelbiotopsbegreppet.

Att avgränsningen av nyckelbiotoper varit särskilt bekymmersam i nordvästra Sverige förklarar han med att skogen är mindre intensivt brukad. Detta beror i sin tur på längre avstånd till industrier och marknad.

- Plockhuggning har dock skett nästan överallt så det är fel att kalla det för urskog. Möjligen kan det också finnas en aspekt av kyligare och mer fuktigt klimat i fjällnära skogar, vilket inneburit längre trädkontinuitet beroende på färre skogsbränder. Vissa störningskänsliga arter som idag klassas som hotade är gynnade av detta, säger Olof Falkeström.

Enligt honom kommer Norrskog att fortsätta arbeta med naturvärdesbedömning enligt ”skogsbiologernas modell”.

- Det gör vi både när vi gör skogsbruksplaner, vid virkesköp och vid avverkningsplanering. Innan avverkning är det alltså två – tre kontrollpunkter som ska fånga höga naturvärden. När vi hittar bestånd med höga naturvärden blir det en diskussion med i första hand markägaren, och i nästa steg med berörda myndigheter. Vi står fast vid vår nyckelbiotopspolicy att inte avverka bestånd som är registrerade som nyckelbiotoper eller som håller motsvarande klass, säger han.

I Norrskogs område är det de fjällnära kommunerna i södra Lappland, Strömsund, Krokom, Åre, Östersund och Berg som främst berörs.

Bakgrund inventeringspaus: Metodiken att klassa och avgränsa nyckelbiotoper håller inte måttet nordvästra Sverige, motiverade Skogsstyrelsen inventeringspausen som infördes 10 mars. Skogsägarföreningar välkomnade beslutet medan naturskyddsorganisationer förfasades.

- Det här är ett av de största sveken mot naturvården vi sett i Sverige på länge. Effekten blir att särskilt skyddsvärd och känslig skog, där det finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter, riskerar att avverkas, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen i en presskommentar.

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Skogsägaren Mats Johansson

  Håll koll på avdraget

  TRANSPORT. Det kan skilja flera tusen kronor i transportavdrag hos olika virkesköpare. Att läsa det finstilta i prislistan och vara noga när kontraktet skrivs kan ha stor betydelse  för nettot.
 • Annons
 • Stadsnära skog

  Nya skogsutbildningar i söder

  HÖGSKOLA. Två nya utbildningar med anknytning till skog startas i Alnarp och Växjö. Den ena är en påbyggnad för folk med olika utbildningar som leder till en master.
 • Rekordlast skeppas från Sverige

  Kategorier: Vida, virkesexport
  Den största virkeslast som någonsin lämnat Sverige går från Karlhamns hamn i dag.
 • Annons
 • Karl Hedin

  Karl Hedin drog fullt hus hos Ladvik

  SKOGSKVÄLL. Industrimannen och skogsägaren Karl Hedin ­lockade många åhörare när han berättade om sina er­farenheter av Myndighets­sverige på ett möte som Ladviks skogsbrukarklubb och Föreningen Skogen höll en novemberkväll.
 • Mellanskog tar plats i jämställdhetsakademi

  Fredrik Munter, vd för Mellanskog, har valts in som ledamot i de gröna näringarnas jämställdhetsakademi.
 • Annons