"Vi hoppas på förutsägbarhet kring nyckelbiotoper"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Avgränsningen av nyckelbiotoper anses ha varit extra svår i fjällnära skogar. Foto: Kerstin Jonsson, SKOGEN-Bild.
- Det här är en bekräftelse på att Skogsstyrelsens arbetssätt när det gäller nyckelbiotoper inte fungerar i den här typen av skogar. Det säger Norrskogs skogschef Olof Falkeström om att inventeringen av nyckelbiotoper pausats i nordvästra Sverige.

- Vi vill ha en mer anpassad bedömningsgrund vid skydd av skog, en som tar hänsyn till omfattningen av likartade skogar i landskapet, säger Olof Falkeström.

Annons
Annons

Han hoppas att man nu ska kunna få en samsyn, och därmed även en förutsägbarhet, kring nyckelbiotopsbegreppet.

Att avgränsningen av nyckelbiotoper varit särskilt bekymmersam i nordvästra Sverige förklarar han med att skogen är mindre intensivt brukad. Detta beror i sin tur på längre avstånd till industrier och marknad.

- Plockhuggning har dock skett nästan överallt så det är fel att kalla det för urskog. Möjligen kan det också finnas en aspekt av kyligare och mer fuktigt klimat i fjällnära skogar, vilket inneburit längre trädkontinuitet beroende på färre skogsbränder. Vissa störningskänsliga arter som idag klassas som hotade är gynnade av detta, säger Olof Falkeström.

Enligt honom kommer Norrskog att fortsätta arbeta med naturvärdesbedömning enligt ”skogsbiologernas modell”.

- Det gör vi både när vi gör skogsbruksplaner, vid virkesköp och vid avverkningsplanering. Innan avverkning är det alltså två – tre kontrollpunkter som ska fånga höga naturvärden. När vi hittar bestånd med höga naturvärden blir det en diskussion med i första hand markägaren, och i nästa steg med berörda myndigheter. Vi står fast vid vår nyckelbiotopspolicy att inte avverka bestånd som är registrerade som nyckelbiotoper eller som håller motsvarande klass, säger han.

I Norrskogs område är det de fjällnära kommunerna i södra Lappland, Strömsund, Krokom, Åre, Östersund och Berg som främst berörs.

Bakgrund inventeringspaus: Metodiken att klassa och avgränsa nyckelbiotoper håller inte måttet nordvästra Sverige, motiverade Skogsstyrelsen inventeringspausen som infördes 10 mars. Skogsägarföreningar välkomnade beslutet medan naturskyddsorganisationer förfasades.

- Det här är ett av de största sveken mot naturvården vi sett i Sverige på länge. Effekten blir att särskilt skyddsvärd och känslig skog, där det finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter, riskerar att avverkas, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen i en presskommentar.

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons