”Vi är så aktiva som lagen tillåter”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Reservatsmarkering.
SKOGENdebatt. I repliken från Carl-Wiktor Svensson och John Widegren kritiserar de myndigheterna för hanteringen av angrepp från skadeinsekten granbarkborre i skyddade skogar. Det korta svaret är: vi är så aktiva vi kan vara inom den lagstiftning som finns, skriver representanter för Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.

 

Självklart har vi förståelse för att det finns enskilda markägare som känner oro för spridning när den skyddade skogen intill drabbas av angrepp av skadeinsekten. Just därför gör vi noggranna bedömningar från fall till fall med de ofta svåra övervägningar som krävs mellan att bevara naturvärdena i den skyddade skogen och samtidigt begränsa spridningen.

Annons
Annons

Det är inte riktigt så enkelt som att bara ta ned träd som drabbats i skyddad skog. Den lagstiftning som gäller för skyddad skog finns till för att skydda den biologiska mångfalden och stödjer därmed hela syftet med att skyddet finns. Då finns heller inte alltid någon laglig rätt att avverka. Myndigheterna arbetar på ett ansvarsfullt sätt med aktiviteter för att minska angreppen av granbarkborrar, där så är tillåtet enligt lagstiftningen. Det kan till exempel handla om avverkning, användning av fällor, barkning och i vissa fall även fångstvirke. 

Angreppen i skyddad skog har en mycket begränsad betydelse för den stora skadebilden eftersom bara omkring tre procent av de granar som bedöms begärlig för granbarkborre i de södra delarna av landet finns i skyddade områden.

Låt oss nu istället koncentrera oss på de områden där den stora striden står: i produktionsskogen. Där behöver alla aktörer hjälpas åt att agera kraftfullt för att lösa skogens viktigaste fråga just nu: hur stoppar vi granbarkborren?

CLAES SVEDLINDH, avdelningschef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket

GÖRAN RUNE, chef för Skogsavdelningen, Skogsstyrelsen

Läs också:

Grundlagen väger tyngre än myndighetsföreskrifter 19/12

Barkborrens framfart inte reservatens fel 20/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinion
Publicerad:
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Annons
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Annons
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons