Vegetationsbädd bra för vattenkvaliten

26 november 2009 Förekomsten av organiskt kol och fosfor minskar i timmerlakvatten som infiltreras genom vegetationsbädd enligt SLU notiser 6 2009.

Vattenbegjutna timmerupplag läcker fosfor och organiska ämnen, vilket kan medföra syrebrist och övergödning. Åsa Hedmark vid SLU har studerat hur infiltrationssystem kan minska utsläppen. Resultaten var goda och i försöken var marken bevuxen med rörflen, al, salix och engelskt rajgräs.

Läs mer och ladda hem hela avhandlingen»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb