Vedhuggaren som ska rädda världen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
STOLT. Sveaskogs nya skogsbrukschef har jobbat länge inom bolaget och kan dra nytta av sin erfarenhet av olika roller i sitt ledarskap. Nu ska han ­rädda världen.

Fredrik Klang har jobbat på Sveaskog i 19 år. I fjol tog han steget från marknadsområdeschef i södra Sverige till hela koncernens skogsbrukschef. Det innebär en hel del skillnader i arbetsdagen. En är att även norra Sverige ingår i hans arbetsområde, vilket han tycker är jätteroligt. En annan är det övergripande ansvaret.
– Man kan säga att förut hade jag ett dagligt operativt flöde att ta itu med varje morgon. Här handlar det mycket om policy- och strategifrågor – och att skapa bra förutsättningar för andra att jobba.

Annons
Annons

Fredrik Klang Fredrik Klang. Foto: Fredrik Persson Fredrik har jobbat inom alla led i värdekedjan. Erfarenheterna gör att han kan känna igen sig i många yrkesroller. Han vet hur avverkningsledaren känner sig när systemet inte fungerar.
Skoglig bredd kännetecknar även studier och fritid. Han har studerat till jägmästare och forskat på granens tillväxt vid SLU Alnarp. Och så har han varit engagerad fältbiolog.
– Jag minns när jag som ung fältbiolog åkte upp till Umeå för att besöka Sävarån och blev förtjust av att se spår i isen av utter. I dag kan man se uttrar – som är en säker biotopindikator – i centrala Jönköping. 

Det är glädjande att natur­vården blivit bättre och mer självklar sedan dess, anser han.
– Som att lämna död ved av tall i soliga lägen. Nyttan ser vi nu genom att de ovanliga insektsarterna blir vanligare, exempelvis raggbocken.
Fredrik Klang får många mejl och samtal om just naturvården.
– Även om jag vet att många bryr sig om skogen är det ändå förvånande hur många som kontaktar mig om detta. Jag tycker det är roligt, vi måste klara att bli granskade. Vi kan inte bara vifta bort kritiker och säga att de har fel. Vi har ett oerhört omfattande naturvårdsarbete på Sveaskog som både tål granskning och som vi är stolta över. 
Bolagets ekoparker är en viktig del i vad han kallar Sveriges största naturvårdssatsning.
– Jag tycker att jag jobbar hos en arbetsgivare som är ambitiös och framåtsyftande. Vi lägger mycket pengar på ekoparksutvecklingen och på att kunna anställa duktiga ­ekologer och biologer. Sådana satsningar gör mig optimistisk.

Men, påpekar han, även produktionsskogarna har såväl natur- som sociala värden.
– Det finns många lyckade satsningar på våra marker där duktiga turistföretagare tar hit stora grupper utländska besökare. Turisterna tycker att de brukade skogarna är ­välskötta och lättillgängliga.
Fredrik tycker att ett skogsbruk för framtida generationer även innebär satsningar på att ge skogarna ökad tillväxt och ett högre ekonomiskt värde.
– Det är viktigt att komma ihåg att de rekordresultat som många skogsindustrier gjorde i fjol är baserade på vad tidi­gare generationer gjort för oss. Vi måste också tänka framåt, det gäller exempelvis teknik­utveckling för att öka värdet från skog till kund och forskning för att öka skogens tillväxt, säger han.

NY PÅ JOBBET / Fredrik Klang
Aktuell: Skogsbrukschef på ­Sveaskog sedan april 2018.
Ålder: 48 år.
Bor: Jönköping och Stockholm.
Familj: Gift, två söner.
Utbildning: Jägmästare, skoglig doktor vid SLU.
Yrkesbakgrund: Naturvårds­inventering och skogsvårdsuppföljning på SCA, doktorandutbildning och undervisning på SLU, skogsskötselledare på Assidomän, ”det mesta” på Sveaskog.
Fritidsintressen: Löpning, vandring i fjäll och natur. Gärna med sönerna. Gillar att laga mat.
Dold talang: Vedhuggning – ­”håller halva Lidingö med smålandsved”.
Framtidsplaner: ”Rädda världen genom ett banbrytande och naturnära skogsbruk.”

SKOGEN 2/2019

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Ny digital skogsbruksplan lanseras

  Virkesbörsen har utvecklat digitala skogsbruksplaner som uppdateras automatiskt.
 • Annons
 • ”Bjud in till produktionsskogen”

  LEDARE. Med temat Öppna skogen vill vi ta fasta på att det inte behöver finnas någon motsättning mellan att bedriva lönsam virkesproduktion och vara en välkomnande värd för olika skogsgäster, skriver Johan Larsson .
 • Rejält lönsamhetsfall för sågverken

  Från rekordvinster till nollresutat på bara några månader. Så beskriver Danske Bank läget för vissa sågverk.
 • Annons
 • Forskare utvinner el ur trä

  Kategorier: träforskning, KTH
  Forskare vid KTH har utvunnit elektricitet ur trä. Effekten är anmärkningsvärd, anser de.
 • Därför har vi räknat som vi gjort i SKA 22

  SKOGENdebatt, SKA 22 ger, i enlighet med regeringsupdpraget, ett slags avverkningstak under vilket marknaden kan agera. Men vi välkomnar fortsatta analyser av andra aktörer. Det menar Andreas Eriksson, Skogsstyrelsen, apropå två tidigare debattartiklar om SKA 22.
 • Annons