Växande trävaruexport till USA

31 oktober Exportmarknaden för trävaror har breddats och blivit mer omväxlande under senare år. Svenska sågverk blir allt större på USA, enligt Wood Resoruce International.

Växande trävaruexport till USA
Genrebild. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild - Azote Library.

Flödet från skogrika länder till dem med mindre egen skog har ökat. Det är svenska sågverk ett tydligt exempel på, enligt analysföretaget WRI (Wood Resource International).

Svenska trävaror når nu långt bortom tidigare marknader.  Ett exempel syns genom att nästan 80 procent av den svenska trävaruexporten gick till Europa för 15 år sedan. Den andelen har krympt till 55 procent, 

Men minskningen syns även till Mellanöstern och Nordafrika. Exportandelen till de så kallade MENA-länderna har krympt från 28 till 20 procent.

Samtidigt har USA ökat i betydelse. Andelen av den svenska trävaruexporten har de senaste tio åren gått från blygsamma en till nio procent.

Det här är, enligt WRI, en positiv utveckling för många svenska sågverk eftersom virkespriserna är väsentligt högre i USA. Under andra kvartalet i år betalade USA i genomsnitt 46 procent mer för svenska trävaror än Egypten, den största virkesmarknaden i MENA-regionen.

2023 ser dessutom ut att  bli ett rekordår för den totala svenska trävaruexporten. Under första hälften ökade volymerna med tio procent, jämfört med första halvåret 2022.

Men året visar också prov på virkesmarknadens omväxlande karaktär. MENA-länderna har plötsligt ökat medan USA och delar av Asien minskat sina importvolymer.

Kraftiga ökningar av den svenska exporten jämfört föregående år syns även till Kina, Nederländerna. Egypten, Frankrike och Storbritannien.

Men det finns också tecken på ljusning i USA. Där verkar utbudet vara på väg att minska medan efterfrågan ökar något. Det kan gynna Sverige som ökat sin andel av den totala amerikanska trävaruimporten med 1,4 procent de senaste två åren. Anmärkningsvärt är att detta skett samtidigt som USA minskade sin trävaruimport, totalt sett.

Sverige tillhör nu de stora europeiska virkesexportörerna till USA. Störst är Tyskland med 52 procent av de europeiska trävaruleveranserna. På andra plats infinner sig Sverige med 22 procent följt av Österrike och Rumänien med respektive sju procent vardera.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb