Vatten som lönar sig

Bild för Stefan Hällberg Written by Stefan Hällberg On the
Viltvatten
På fastigheten Selesjö i norra Östergötland har Skogssällskapet också anlagt ­viltvatten – SKOGEN skrev om viltvården där i nummer 9/2015. Foto: Stefan Hällberg
PRIORITERAT. Som Skogssällskapets arbete på Bredvik visar lönar det sig ofta att anlägga viltvatten – och ­förutsättningarna blir knappast sämre av att det går att få EU-stöd till såväl att anlägga våtmark som att sköta den löpande.

Att anlägga, återställa eller restaurera en våtmark ­räknas som en miljöinvestering som gynnar natur-, kultur- och rekreationsvärden och därmed hållbar utveckling. Storleken på stöden varierar, högst är det när det handlar om obrukad åker i anslutning till skog.

Annons
Annons

Eftersom det finns stort behov av våtmarker är de ett högprioriterat stödområde.
– För att få bidrag krävs att anläggningen görs så kostnadseffektiv som möjligt. Den måste ligga på rätt plats och göra så stor miljönytta som möjligt, säger Carl Pfeiff som är viltförvaltare på Skogssällskapet och som har arbetat med att anlägga våtmarker i över 25 år.

Genom anläggningsstöd kan markägaren få upp till 90 procent av de faktiska kostnaderna täckta, med ett ersättningstak på 200 000 kronor per hektar våtmark. I projekt där miljönyttan är särskilt stor kan taket vara 400 000 kronor och täckningsbidraget 100 procent. 

Läs mer om vatten som lönar sig i SKOGEN 9/2018.
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer»

Publicerad:
Bild för Stefan Hällberg
Stefan Hällberg
Frilansjournalist
 • Granbarkborren värsta skadegöraren

  Skadorna på skogen ökade kraftigt under förra året på grund av torka och värme. Mest omfattande skador orsakades av granbarkborren.
 • Annons
 • Skogsskador gör att fler vill avverka

  Storm och barkborre har satt avtryck i avverkningsanmälningarna. Arealen som skogsägare anmälde ökade med 16 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018. 
 • Stormvirke räddas genom utskeppning

  Stormen Alfrida i början av januar fällde minst en halv miljon kubikmeter skog varav det mesta i Uppland. Tack vare ett omfattande samarbete kan nu utskeppningarna av stormvirke börja.
 • Annons
 • ”Den svenska skogen –  bioekonomins välsignelse”

  Den hållbara svenska skogen är en välsignelse när vi tar ett steg framåt för att ställa om till bioekonomi. Det sa näringsminister Ibrahim Baylan när han inledningstalade på Bioekonomiskt forum i Stockholm.
 • Gnagskador från kronhjort

  Så mycket kostar hjorten

  VERKTYG. Med den nya appen Kronhjortsskador kan man beräkna kostnaden för dessa djurs barkgnag på granskog. 
 • Annons