Vatten som lönar sig

Bild för Stefan Hällberg Written by Stefan Hällberg On the
Viltvatten
På fastigheten Selesjö i norra Östergötland har Skogssällskapet också anlagt ­viltvatten – SKOGEN skrev om viltvården där i nummer 9/2015. Foto: Stefan Hällberg
PRIORITERAT. Som Skogssällskapets arbete på Bredvik visar lönar det sig ofta att anlägga viltvatten – och ­förutsättningarna blir knappast sämre av att det går att få EU-stöd till såväl att anlägga våtmark som att sköta den löpande.

Att anlägga, återställa eller restaurera en våtmark ­räknas som en miljöinvestering som gynnar natur-, kultur- och rekreationsvärden och därmed hållbar utveckling. Storleken på stöden varierar, högst är det när det handlar om obrukad åker i anslutning till skog.

Annons
Annons

Eftersom det finns stort behov av våtmarker är de ett högprioriterat stödområde.
– För att få bidrag krävs att anläggningen görs så kostnadseffektiv som möjligt. Den måste ligga på rätt plats och göra så stor miljönytta som möjligt, säger Carl Pfeiff som är viltförvaltare på Skogssällskapet och som har arbetat med att anlägga våtmarker i över 25 år.

Genom anläggningsstöd kan markägaren få upp till 90 procent av de faktiska kostnaderna täckta, med ett ersättningstak på 200 000 kronor per hektar våtmark. I projekt där miljönyttan är särskilt stor kan taket vara 400 000 kronor och täckningsbidraget 100 procent. 

Läs mer om vatten som lönar sig i SKOGEN 9/2018.
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer»

Publicerad:
Bild för Stefan Hällberg
Stefan Hällberg
Frilansjournalist
 • ”Särintressen styr inte rapportering om klimatnytta”

  DEBATT. Varken Bo Hektor eller andra skogsintresserade klimatvänner behöver känna någon oro över att Sveriges rapportering av utsläpp och upptag från skog- och markanvändningssektorn påverkas av särintressen; skriver Mattias Lundblad och  Hans Petersson, SLU, i en replik.
 • Annons
 • Rätt blandad skog växer bättre

  Blandskogar kan ge bättre trädtillväxt, mer biologisk mångfald, mer bär och vilt samt ett rikare friluftsliv. Men det gäller att blanda rätt.
 • Nu stämmer Södra staten

  Södra bistår två markägare med en stämningsansökan riktad mot staten. Bakgrunden är att Skogsstyrelsen stoppat en avverkning på deras skogsfastighet utanför Åseda i Uppvidinge kommun, utan kompensation.  
 • Annons
 • ”Stoppad inventering riskerar exporten”

  Om inte den landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen återupptas sätts hela skogsnäringens framtid på spel, skriver mångåriga skogsanalytikern och tidigare SLU-professorn Sten Nilsson på SvD Debatt.
 • Skogsägare fick rätt mot staten

  Skogsägarna som stämde staten när de hindrades att avverka och nekades ersättning, har fått rätt. Staten ska betala över 18 miljoner kronor till flera markägare, enligt en dom i mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.
 • Annons