Västafrikas skogar kan räddas

13 oktober 2010 Det är befolkningstillväxten som är största boven i dramat när det gäller avskogningen i tropikerna. Det menar Issa Ouedraogo som undersökt sambanden mellan befolkningsökning och landskapsförändringar i Burkina Faso.

Issa Ouedraogo vid SLU i Alnarp menar att en mer konsekvent jordbrukspolitik, som gynnar intensivt jordbruk och plantageskogar, skulle kunna hjälpa till att öka produktionen av mat, bränsle och virke.

Issa Ouedraogo har i sitt doktorsarbete vid SLU i Alnarp undersökt sambanden mellan befolkningstillväxten i Burkina Faso i Västafrika och hur landskapet har förändrats. Han har parat satellitbilder från olika tidpunkter med demografiska data. För att göra dessa bilder har han använt sig av fjärranalys (RS) och geografiska informationssystem (GIS).

Det visade sig att skogsarealen har minskat drastiskt under tiden 1976 till 2006, samtidigt som arealen för jordbruk, bete och bränsleuttag har ökat. Under samma period ökade befolkningen från 25 till 40 invånare per kvadratkilometer.

För att minska de negativa effekterna på miljön i södra Burkina Faso bör man i första hand använda sig av barnbegränsande åtgärder. Vidare bör det nationella markägarsystemet tillämpas fullt ut vilket innebär att statens ägarskap av mark också kontrolleras. Jordbruket bör också bedrivas mer intensivt på befintlig jordbruksmark.

Snabbväxande träd, t.ex. Eucaluptus camaldulensis och Azadirecta indica, i trädplantager är en annan del av utvecklingsplanen för södra Burkina Faso. Detta skulle kunna skapa fler inkomstkällor för befolkningen på landsbygden, enligt Issa Ouedraogo.

MSc i geografi Issa Ouedraogo, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU, försvarar sin avhandling med titeln “Land Use Dynamics and Demographic Change in Southern Burkina Faso, West Africa” för vinnande av filosofie doktorsexamen.

Tid: fredagen den 22 oktober 2010, klockan 10.00
Plats: Craafordsalen, Alnarp

Ladda ner hela avhandlingen här»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb