Varning sankmark!

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Digital vattenkarta
Nu testas de nya digitala vattenkartorna som visar var marken är för våt att köra på. Snart kan den finnas i var mans telefon. Men Anneli Ågren på SLU vill bromsa introduktionen.

Se upp, här är marken våt och svag 20 meter före bäcken! På Bergvik prövas nu de första digitala vattenkartorna i skogsbruket. Med det nya systemet  behöver man inte längre nöja sig med vanliga kartor över myrar och vattendrag. I sådana kartor saknas oftast sankmarken. Flygbildstolkarna har dessutom varit tvungna att chansa var bäcken slingrar fram under trädkronorna. I de digitala kartorna, som bygger på flygskanning, räknar man ut var vatten samlar sig under markytan och var maskinerna alltså bör hålla sig borta.

Annons
Annons

Tekniken kommer från Kanada. Datorer räknar ut var vattnet tränger upp. När det finns mindre än en meter under markytan är marken svag.

Anneli Ågren på SLU vill att skogsbolagen väntar med introduktionen. Hon forskar på den nya modellen som redan är i bruk hos flera skogsbolag på andra sidan Atlanten.
–Skogsbruket skriker och hoppar efter det här men det  kan bli mycket bättre, säger hon.

Det krävs stor datorkraft att räkna ut vattnets väg i skogen. En modern persondator skulle behöva åtta år för att göra det över hela landet. Även i seriekopplade stora datorer skulle  det kosta mycket pengar. Lika bra att analysen först blir bättre, menar Anneli Ågren.
–Man kan förfina beräkningarna och anpassa dem till svenska förhållanden. Vi vill till exempel lägga in jordartskartan i systemet. Det tar tid. Jag räknar med att om några år kan vi ha betydligt bättre modeller.

På sikt kan man koppla ihop beräkningarna med den senaste tidens lokala väder. Bolagen kan plocka in kartorna i sina planeringssystem, skogsägarna skulle kunna ha en app som de laddar ner för några tior.
De nya kartorna kan säkert visa mycket mer än var man inte ska köra. Till exempel var det finns höga naturvärden. 

SKOGEN 1/2014

 

 

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Domar om nyckelbiotoper överklagas

  Skogsstyrelsen överklagar de domar som anser att markägare ska kunna överklaga nyckelbiotopsregistreringar.
 • Annons
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Vacker men inte så växtlig

  Kategorier: SKOGENs ledare, Björk
  Det finns 800 växter och djur som gillar ­björken. Ytterligare 800 älskar den! Och på senare årtionden har även vi människor fått upp ögonen igen för vår vita vän: Sedan 1950-talet har björken fördubblat sin volym i de svenska skogarna. I ungskogarna har den i dag samma virkesvolym som granen. Och sett till arealen breder den också ut sig.
 • Permitterade erbjuds gröna jobb

  Kategorier: LRF, gröna jobb, plantor
  Permitterade kan få jobb inom de gröna näringarna. 8 000 personer erbjuds arbete varav 3 000 inom skogsplantering, skriver LRF i ett förslag som lämnats till Tillväxtverket.
 • Annons
 • Virkesstudion #28 – Coronaspecial

  Kategorier: Virkesstudion #28
  I det nya avsnittet av Virkesstudion diskuteras hur den rådande coronakrisen påverkar skogsnäringen. 
 • ”Så når felaktigheter om avskogning söndagsbilagorna”

  SKOGENdebatt. Varje år publicerar WRI alarmerande siffror om avskogning som letar sig in i söndagsbilagorna i Sverige. Det är bara ett problem: Sifforna stämmer helt enkelt inte, skriver Reidar Persson, tankesmedjan Sifi.
 • Annons