Värmen triggar barkborren

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Mats Carlén, Skogsstyrelsen.
Nu är granbarkborrarnas huvudsvärmning igång och risken är stor för nya angrepp på granskogen.
Stigande dagstemperaturer har lett till hög aktivitet hos den fruktade granbarkborren. Risken är nu stor för nya angrepp och skador i redan hårt drabbade områden, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande. 
Tusentals granbarkborrar har fångats in i de övervakningsfällor som Skogsstyrelsen och skogsbruket har utplacerade över hela landet. Fångsten visar att huvudsvärmningen är igång .
– Eftersom värmen ser ut att hålla i sig ett tag till kommer svärmningen troligen att fortsätta. Nu är risken stor att vi får nya angrepp på stående skog i framförallt södra och mellersta delarna av landet, säger Mattias Sparf, sakkunnig på granbarkborre, Skogsstyrelsen.
Svärmningen är som intensivast i Götaland och Svealand med toppnoteringar i Uppsala, Örebro och Värmlands län. Även längre norrut, i exempelvis Gävleborgs och Jämtlands län, förekommer svärmningar.
Skogsägare uppmanas nu att kontrollera sin granskog.
– På med stövlarna och ge dig ut i skogen. Håll extra uppsikt vid hyggeskanter och där du eventuellt haft angrepp tidigare, där är risken som störst att du får nya skador. Ju tidigare du upptäcker de nya angreppen desto effektivare blir bekämpningen och desto mer av virkesvärdet kan du rädda, säger Magnus Sääf, skogsförvaltare på Mellanskog.
Under maj till augusti, när granbarkborren svärmar, är det som mest effektivt att bekämpa granbarkborren. Var  fjärde vecka bör skogsägare söka efter nya angrepp i sin skog.
Publicerad:
 • Fortsatt försämrad lönsamhet i skogsbruket

  Skogsbrukets lönsamhet fortsatte att falla under fjolåret, visar Skogsbruksindex.
 • Annons
 • Avverkningskostnad når Gudrun-nivå

  Kostnaderna för att föryngringsavverka fortsätter att öka. Inte sedan efter stormen Gudrun 2005 har de varit lika höga, enligt uppgifter från Skogsstyrelsen och Skogforsk.
 • Nu ska sågspånsolja bli bensin

  Kategorier: biobränslen, pyrolys
  Framställning av bioolja från sågspån tar nästa steg. Nu ska tusentals ton olja processas till bensin.
 • Annons
 • Norra Skog delar ut en halv miljard

  Kategorier: Norra Skog
  Skogsägarföreningen Norra Skogs 27 000 medlemmar får dela på en halv miljard kronor i vinstdelning.
 • ”Enskild skogsägare ska inte bära kostnaden för artskydd”

  SKOGENdebatt. Nej LRF, artskyddsutredningen säger inte att det är den enskilda markägaren som ensam ska ta ekonomiskt ansvar för att bevara naturvärden. Det skriver Daniel Bengtsson, Birdlife Sverige, i en slutreplik.
 • Annons