Världsrekord i blomsteräng

11 augusti 2022 Naturskyddsföreningen vill skapa världsrekord i längsta blomsteräng som ska hamna i Guiness rekordbok.  

Världsrekord i blomsteräng

Målet är att hjälpa pollinerande insekter och stärka den biologiska mångfalden. Enligt Naturskyddsföreningen är en tredjedel av Sveriges vilda bin på väg att försvinna.

Av särskilt intresse för att hjälpa pollinatörerna är vägkanter längs cykelbanor och bilvägar. De bildar i Sverige en 600 000 kilometer lång sträcka och enligt Artdatabanken kan rätt skötsel göra att rödlistade arter frodas och sprids i de miljöerna.  

– Vägkanterna har potential att bli till paradis för biologisk mångfald, så länge de inte klipps för tidigt på året och för ofta. Det räcker ofta med att klippa vägkanterna en gång per år, efter blomningen i slutet av augusti eller början av september. Om det finns invasiva arter som blomsterlupiner, bör man klippa fler gånger under säsongen. Man spar också pengar genom att klippa mer sällan, säger Isak Isaksson, sakkunnig inom biologisk mångfald på Naturskyddsföreningen.  

Vägföreningar, kommuner och privatpersoner som vill bidra till att sätta ett nytt världsrekord kan registrera sina blomrika vägkanter på naturskyddsforeningen.se/varldens-langsta-blomsterang/   

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb