Världsbanken kör över pygméer

14 februari 2008 Pygméerna nonchaleras när Världsbanken bygger upp skogsindustrin i Kongo. Industriskogsbruket införs men man har inte tagit reda på var urbefolkningen bor, vilka platser som är heliga och vilka områden som är viktiga för kulturen.

Världsbanken har inte heller gjort ordentliga miljökonsekvensbeskrivningar eller sett till att det finns en fungerande fältadministration som övervakar att koncessionerna följs.

Kritiken kommer från en oberoende granskninspanel som bland annat fångat upp kritiken att Världsbanken nonchalerar rättigheter för fyrtio miljoner människor som är beroende av skogen. Särskilt utpekas en halv miljon innevånare i pygmésamhällen som drabbade.

Banken har brutit mot internationella avtal genom att inte samarbeta med pygmé-samhällena och man har dessutom grovt överskattat det industriella skogsbrukets möjligheter att motverka fattigdom.

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb